Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

SVI: Schadeverzekering Inzittenden

Het belang van een Schadeverzekering Inzittenden (SVI)

Een Schadeverzekering Inzittenden, ook wel SVI verzekering genoemd, dekt letselschade die u zelf of inzittenden hebben opgelopen. Ook wanneer het auto ongeluk uw eigen schuld is of als er geen schuldige aan te wijzen is. Het is een feit dat niet elke verkeersdeelnemer eraan denkt letselschade die hem of haar zelf treft en die door eigen schuld is ontstaan te verzekeren. Toch is wel verstandig om te doen. Naast de aansprakelijkheidsverzekering (WA), kan er voor uw motorrijtuig nog een inzittendenverzekering worden gesloten. Dan worden uw letselschadekosten ook vergoed als u bij een eenzijdig ongeval betrokken raakt.

OIV en SVI

Er zijn twee soorten inzittendenverzekeringen: de Ongevallen Inzittenden Verzekering (OIV) en de Schadeverzekering Inzittenden, de zogenaamde SVI verzekering. Een OIV keert uit op basis van vooraf vastgestelde bedragen. Daarbij is dus het grote risico en nadeel dat niet alle letselschade, door u of inzittenden opgelopen als gevolg van een auto ongeluk, wordt uitgekeerd. Een SVI doet dat in de meeste gevallen wél.

Gratis hulp bij claimen van vergoeding of onduidelijke polisvoorwaarden SVI

Wilt u meer weten welke vergoedingen op basis van uw Schadeverzekering Inzittenden voor u kunnen worden gerealiseerd? Komt u niet meer uit de polisvoorwaarden van uw SVI verzekering of heeft u een conflict met uw verzekering? JBL&G werkt volledig gratis voor u om een exacte schadeberekening op te stellen en uw letselschade maximaal vergoed te krijgen, wanneer u de juiste SVI heeft afgesloten.

Waarom hulp zoeken om aanspraak te maken op de Schadeverzekering Inzittenden?

Het is verstandig om juridische hulp in te schakelen wanneer u een ongeval heeft gehad en aanspraak wilt maken op de Schadeverzekering Inzittenden. Uw belangen conflicteren namelijk met die van de verzekering: u wilt een zo hoog mogelijke schadevergoeding terwijl de verzekering zo weinig mogelijk wil uitkeren. Onze juristen weten waar u recht op heeft zodat u in ieder geval de maximale letselschadevergoeding kunt claimen waar u recht op heeft.

Neem direct contact op met de letselschadejuristen van JBL&G voor een gratis advies over uw Schade Verzekering Inzittenden of bel: 020 – 214 99 00.

Wat is een Schade Verzekering Inzittenden (SVI) eigenlijk precies?

Een SVI keert uit op basis van de werkelijk geleden schade, onafhankelijk van de schuldvraag. Daarbij moet gezegd worden dat sommige SVI polissen geen voorziening hebben gemaakt voor de uitkering van smartengeld of de vergoeding van juridische bijstand. Het is belangrijk dat u eens uw polisvoorwaarden bekijkt op dit soort details. Uiteraard kunnen onze letselschadespecialisten dit ook voor u doen en gelijk een officiële schadebrief opstellen om de verzekering op de hoogte te stellen om zo snel mogelijk uw schade te claimen.

Welke letselschade kunt u vergoed krijgen via uw Schadeverzekering Inzittenden?

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Vergoeding voor het inhuren van huishoudelijke hulp
  • Het claimen van reiskosten van en naar huisarts of fysio
  • Kosten van ziekenhuisopname en medische specialisten
  • Gemiste inkomsten door verlies aan werk of verminderde pensioenopbouw
  • Alle andere kosten die u als gevolg van uw auto ongeluk heeft moeten maken

Bent u op zoek naar informatie over voertuigenverzekeringen of wilt u meer weten over de SVI verzekering voor automobilisten? Bekijk ook eens deze informatie van de Letselschaderaad. Hierin wordt uitgelegd wat het verschil is tussen de verschillende verzekeringen.

Verzekeringsmaatschappij van de SVI ligt dwars?

Uiteraard zal uw verzekeringsmaatschappij er alles aan doen om de vergoeding zo laag mogelijk te houden en u te wijzen op allerlei kleine lettertjes in uw polis. Waarschijnlijk heeft u hulp nodig om alle juridische termen goed te kunnen begrijpen. Daarvoor schakelt u een letselschadejurist in die gespecialiseerd is in auto ongelukken en Schadeverzekering Inzittenden.

Voor duidelijkheid over maximaal te claimen bedragen en welke stappen u moet zetten om uw SVI polis maximaal voor u te laten werken, is een letselschadejurist dus geen onnodige luxe. Polissen zijn vaak ingewikkeld en staan vol ingewikkelde juridische termen, en bovendien is onze hulp volledig gratis.

SVI verzekering, OIV of WA verzekering – wie is waarvoor verzekerd?

Letselschade na een auto ongeluk kent vele vormen en kan een grote invloed hebben op het verdere verloop van een mensenleven. Van lichte spierproblemen, nekproblemen, terugkomende migraine, whiplash en stevige botbreuken tot voor het leven gehandicapt zijn. Materiële schade aan voertuigen na een auto ongeluk wordt meestal gewoon gedekt door een WA verzekering, een verplichte verzekering die geldt voor alle automobilisten. Maar als u zelf een SVI verzekering heeft afgesloten, dan moet de door u opgelopen letselschade worden vergoed door uw eigen verzekeringsmaatschappij als het auto ongeluk uw eigen schuld was.

Geen enkele automobilist kent exact de kleine lettertjes in de SVI polis

Tegenwoordig kunnen autobezitters kiezen uit een groot aantal verschillende verzekeringen (met of zonder eigen risico) die niet geheel of maar gedeeltelijk de volledige letselschade aan personen ontstaan door ‘eigen schuld’ dekt. De meeste automobilisten hebben de kleine lettertjes van hun SVI polis nog nooit doorgelezen en zijn daarvan niet op de hoogte.

Waarom JBL&G inschakelen voor een claim bij uw SVI verzekeraar?

Alleen een juridisch bureau letselschade, zoals JBL&G, kan en mag volledig gratis voor u aan de slag gaan in dit soort gevallen. De meeste advocatenkantoren, en veel andere juridische bureaus kennen een compensatiestructuur waarbij de door hun gemaakte kosten worden betaald uit de uiteindelijke schadevergoeding. Rechtsbijstandsverzekeraars zijn vaak niet gespecialiseerd en hebben als enige doel zo snel mogelijk de schade af te wikkelen, tegen een lager bedrag dan waar u recht op heeft. Wij vinden dat geen eerlijke dienstverlening. De schadevergoeding waar u recht op heeft wordt dan ook 100% aan u uitgekeerd, onze kosten worden apart gecompenseerd door de SVI verzekeraar. Neem vandaag nog contact op om uw zaak in behandeling te laten nemen.

Bij een eenzijdig ongeval bent u zelf schuldig aan het ongeval.
Wanneer u een SVI (Schadeverzekering Inzittenden) heeft afgesloten,
kunt u alsnog uw letselschade claimen bij deze verzekering.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.