Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Bedrijfsongeval

Letselschade opgelopen als gevolg van een bedrijfsongeval

Elk jaar komen er in Nederland tienduizenden bedrijfsongevallen voor. Het claimen van letselschade bij de verzekering van de werkgever is niet voor elke werknemer de makkelijkste zaak van de wereld. Veel werknemers zien af van het claimen van letselschade bij kleinere ongevallen omdat ze denken dat het de relatie met hun werkgever in gevaar brengt. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Uw werkgever is waarschijnlijk gewoon verzekerd voor dit soort ongevallen en per jaar wordt er een flinke spaarpot door premiebetaling opgebouwd bij verzekeraars om letselschadeclaims te kunnen afhandelen.

Ook kleinere bedrijfsongevallen zorgen voor onvoorziene kosten

Het centraal bureau van de statistiek gaf in haar rapportage over 2013 aan dat de meeste bedrijfsongevallen voorkomen in de bouw en in de horeca. Ook kleinere bedrijfsongevallen kunnen leiden tot veel onvoorziene kosten. U kunt zelf bijvoorbeeld niet meer autorijden en moet toch elke week naar een ziekenhuis worden vervoerd. U kunt maandenlang niet meer werken en soms leidt een ernstig bedrijfsongeval tot blijvende invaliditeit en verlies van inkomen. Ook hulp in het huishouden is voor veel mensen noodzakelijk, niet iedereen heeft een partner waarop hij of zij kan terugvallen.  

Gratis hulp bij letselschade na bedrijfsongeval

Op letselschade-berekenen.nl kunt u alvast een uitgebreide berekening maken om in te schatten hoeveel letselschade u kunt claimen bij de verzekeraar van uw werkgever. Maar elk bedrijfsongeval heeft zo zijn eigen kenmerken (en bewijslast) en voor zware ongelukken is een zorgvuldige bewijsvoering met de bijbehorende stukken (rapport arbeidsinspectie, proces verbaal van getuigen etc.) noodzakelijk. Om exact te weten hoeveel letselschade u kunt claimen is het belangrijk gelijk contact op te nemen met onze juridische specialisten. Wij kunnen voor u geheel gratis het gehele letselschadetraject na uw bedrijfsongeval in gang zetten. Onze hulp is geheel gratis, neem contact op met JBL&Gals u exact wilt weten hoe u uw letselschade kunt claimen.

Werkgever is in 99% van alle bedrijfsongevallen aansprakelijk voor geleden schade

In de wet is geregeld dat elke werkgever een veilige werkplek aan zijn werknemers moet bieden. Uw werkgever heeft een zeer brede zorgplicht wat betreft de veiligheid van personeel. Ook het gereedschap en de machines waarmee wordt gewerkt moeten deugdelijk zijn. Een werkgever is bijvoorbeeld ook verplicht om instructies en uitleg aan zijn personeel te geven over het veilig werken met machines of gereedschap en hij moet erop toezien dat de werknemers deze instructies ook opvolgen. In bijna 99% van alle letselschadegevallen van werknemers is de werkgever aansprakelijk. Als uw werkgever onder deze letselschadeaanspraak uit wilt komen, dan moet hij aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Uit jurisprudentie van bedrijfsongevallen en letselschadezaken is bekend dat rechters zeer streng omgaan met de zorgplicht van werkgevers.  Lees meer over hoe u de werkgever aansprakelijk stelt en hoe wij u daarbij kunnen helpen.

JBL&G helpt u direct bij het claimen van uw letselschade na een bedrijfsongeval. Waarom JBL&G?

  1. Gratis hulp bij het claimen van letselschade
  2. Ruim 15 jaar ervaring met letselschadezaken en bedrijfsongevallen
  3. Volledige inventarisatie van de door u geleden schade en te verwachten inkomensverlies
  4. Juridische en medische expertise bij bedrijfsongevallen
  5. Persoonlijke hulp op maat
  6. Snel duidelijkheid over het te volgen claimtraject
  7. Uw bewijsvoering altijd op orde

Kortom: blijf niet zitten met letselschade na een bedrijfsongeval! Neem contact op.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.