Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Blijvende invaliditeit door ongeval

Blijvende invaliditeit door ongeval

Wanneer u als letselschadeslachtoffer niet meer geneest van uw letsel, dan is er sprake van blijvende invaliditeit. Dit zet uw leven ongetwijfeld op losse schroeven, alles verandert. Als u dit letsel heeft opgelopen naar aanleiding van een ongeval, waarvoor een ander aansprakelijk is te houden, is het belangrijk om een schadevergoeding te eisen bij de aansprakelijke tegenpartij. Wij adviseren u om dit te laten doen door een ervaren jurist.

Laat uw schadevergoeding claimen voor blijvende invaliditeit

Onze deskundige juristen hebben veel ervaring met het eisen van de maximale vergoeding voor slachtoffers van blijvende invaliditeit. Daarnaast hebben wij meerdere medisch adviseurs in huis die de mate van functionele invaliditeit kunnen berekenen. Dit is erg belangrijk voor het verkrijgen van de rechtvaardige en maximale  schadevergoeding waar u recht op heeft als letselschadeslachtoffer.

Neem contact met ons op via het contactformulier voor gratis juridische hulp bij letselschade. Vul uw naam, telefoonnummer en ongeval in. Dan bellen wij u dezelfde werkdag nog terug. Wilt u liever gelijk bellen? Dan kunt u ons bereiken op 020-2149900. Onze juristen staan dagelijks voor u klaar.

Wilt u meer weten over gratis juridische hulp bij letselschade? Ga dan naar de pagina Gratis advies bij letselschade.

Gevolgen van blijvende invaliditeit

Blijvende invaliditeit treedt op wanneer u bij een ongeval lichamelijk of geestelijk letsel oploopt dat nooit meer volledig te genezen is. Deze vorm van invaliditeit heeft vaak verstrekkende gevolgen voor uw dagelijkse leven en dat van uw naasten. Fysiek, geestelijk, maar ook financieel.

Voorbeelden waarbij sprake is van blijvende invaliditeit:

 • Ernstige whiplashklachten
 • Top vinger afgeschaafd
 • Gehoorverlies
 • Beenverkorting
 • Amputatie ledematen
 • Zenuwbeschadiging
 • Blindheid aan een oog
 • Brandwonden
 • Bewerkte beweeglijkheid (armen, schouders, benen)
 • Beschadiging ruggenwervel
 • Niet aangeboren hersenletsel (NAH)
 • Posttraumatische stressstoornis

Huishoudelijke taken waar u normaal gesproken niet bij stilstond, zoals boodschappen doen, koken, pannen optillen of schoonmaken, worden onuitvoerbaar. Maar ook het uitoefenen van uw geliefde hobby of uw mobiliteit kunnen worden aangetast. Dit maakt het herstelproces niet alleen lichamelijk, maar ook geestelijk erg zwaar.

Berekenen van blijvende invaliditeit percentage

Functionele invaliditeit ontstaat wanneer een deel van uw lichaam een blijvende beschadiging heeft opgelopen. Die beschadiging is helaas niet meer te genezen. Een medisch adviseur berekent het percentage functionele invaliditeit over het blijvend letsel. Dit percentage wordt berekend in verhouding tot het gehele lichaam.

Het percentage functionele invaliditeit wordt bepaald aan de hand van de American Medical Association Guides (AMA-guides). De medisch adviseur bepaalt de mate van functionele invaliditeit aan de hand van:

 • Het percentage functionele invaliditeit ten opzichte van het beschadigde lichaamsdeel
 • Het percentage functionele invaliditeit van dit lichaamsdeel ten opzichte van het gehele lichaam

Deze berekening moet met uiterste precisie worden uitgevoerd door een ervaren medisch adviseur. Het percentage functionele invaliditeit bepaalt onder meer of u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Daarnaast is het percentage blijvende invaliditeit van belang bij het claimen van de vergoeding waar u recht op heeft.

Arbeidsongeschiktheid door blijvende invaliditeit

Stel dat uw onderbeen geamputeerd moet worden; de American Medical Association Guides rekent hier 28% functionele invaliditeit voor. Het slachtoffer kan dan arbeidsongeschikt verklaard worden, maar dat hangt volledig af van het uitgevoerde beroep. Hieronder volgt een voorbeeld:

 • Persoon A is receptioniste bij een kantoor. Zij wordt niet (of gedeeltelijk) arbeidsongeschikt verklaard. Immers, kan zij met een geamputeerd onderbeen nog steeds hetzelfde werk – weliswaar vaak met hulpmiddelen – blijven uitvoeren.
 • Persoon B is een militair bij de infanterie van de Landmacht. Hij wordt wel arbeidsongeschikt verklaard. Immers, kan hij zonder onderbeen niet meer functioneren als militair. Vaak wordt wel getracht de slachtoffers om te scholen.

De blijvende invaliditeit van zowel persoon A als persoon B heeft hetzelfde percentage. Toch is er een andere uitkomst in de mate van arbeidsongeschiktheid. Hoe wordt de mate van arbeidsongeschiktheid dan bepaald? Dit wordt bepaald door te beoordelen in hoeverre het letsel een belemmering vormt voor de beroepsmatige werkzaamheden van het slachtoffer. Ook wordt gekeken naar de restverdiencapaciteit die het slachtoffer nog heeft. Dit wordt bepaald door de verzekeringsarts en arbeidsdeskundige van het UWV.

 

Schadevergoeding blijvende invaliditeit

Wanneer u blijvend invalide bent geworden door een ongeval, heeft u recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke tegenpartij. Het is belangrijk dat u een gedetailleerde schadeberekening laat maken van alle oplopende kosten. Immers, brengt blijvende invaliditeit een omvangrijke schade met zich mee. Overigens: ook zonder blijvende invaliditeit kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een schadevergoeding.

Enkele schadeposten waar u mee te maken krijgt:

 • Verlies van verdienmorgen
 • Alle medische kosten: operaties, revalidatiekosten, fysiotherapie, etc.
 • Reiskosten
 • Hulp in en om het huis
 • Aangepaste woning en / of sportbeoefening
 • Verhuiskosten
 • Smartengeld
 • Etc.

Het percentage functionele invaliditeit is erg belangrijk voor de berekening van de uiteindelijke schadevergoeding. Het heeft immers invloed op meerdere schadeposten, waaronder het smartengeld.

De uitkering van de schadevergoeding voor blijvende invaliditeit moet door de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij worden voldaan. Wij adviseren u om een ervaren jurist in te schakelen die de schadevergoeding claimt waar u recht op heeft. Omdat ook de toekomstige letselschade dient te worden vastgesteld, is het in de meeste gevallen noodzakelijk hiervoor hulp van een jurist in te roepen.

Wilt u weten hoe het letselschadetraject verloopt? Ga dan naar de pagina Stappenplan bij letselschade.

Smartengeld blijvende invaliditeit

Smartengeld wordt uitgekeerd ter compensatie van de geleden pijn, het verdriet en de verminderde levenskwaliteit. Het percentage functionele invaliditeit speelt hier een grote rol. Hoe ernstiger de mate van blijvende invaliditeit is, hoe hoger het bedrag aan smartengeld zal zijn.

Immers, uw levenskwaliteit vermindert in ernstige mate door blijvende invaliditeit. U kunt wellicht uw hobby’s niet meer uitvoeren, in de tuin werken of lange wandelingen maken met de hond. Allemaal bezigheden die uw leven een extra glans gaven, maar die nu moeilijk realiseerbaar zijn geworden. U heeft als letselschadeslachtoffer dan ook altijd recht op een smartengeldvergoeding.

Ga voor meer informatie over smartengeld naar de pagina Smartengeld claimen: vergoeding voor immateriële schade.

Hoe u het ook wendt of keert, blijvende invaliditeit heeft een enorme impact op het leven van het slachtoffer. Onze juristen streven dan ook altijd naar uitkering van de maximale schadevergoeding waar u recht op heeft. Neem contact met ons op voor gratis juridische hulp bij letselschade.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.