Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp

U bent betrokken geraakt bij een ongeval met letsel tot gevolg. Hierdoor bent u tijdelijk of blijvend invalide geraakt, waardoor u huishoudelijke hulp nodig heeft. Deze huishoudelijke hulp is een indirect gevolg van het ongeval. De kosten voor deze hulp moeten vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij. Als uw moeder of uw echtgenoot u helpt bij de huishoudelijke klussen, wordt dit ook gezien als huishoudelijke hulp. Het gaat dus niet alleen om betaalde professionele hulp!

Wij helpen u graag bij het claimen van een volledige schadevergoeding. Waar huishoudelijke hulp een onderdeel van uitmaakt. Onze juristen gaan voor de maximale schadevergoeding en voorschotten. U moet immers al betalen voor de huishoudelijke hulp. Kom niet in de financiële problemen. Neem vandaag nog contact met ons op.

Definitie huishoudelijke hulp

De Letselschade Raad definieert huishoudelijke hulp als:

De behoefte aan huishoudelijke ondersteuning door derden […]

Wanneer u huishoudelijk hulp behoeft, heeft u dus ondersteuning nodig door derden. U kunt het immers niet meer alleen af. De kleine dagelijkse taken die normaal vanzelfsprekend voor u zijn, kosten u nu de grootste moeite. Of het lukt zelfs helemaal niet. Huishoudelijke taken zoals:

 • Afwassen
 • Stofzuigen
 • Ramen lappen
 • Koken
 • Boodschappen doen
 • Kleren wassen
 • Verzorgen van de kinderen

Verzorgende en verplegende taken met betrekking tot het slachtoffer vallen niet onder huishoudelijke hulp. Hiervoor kan echter ook een schadevergoeding geclaimd worden.

Wanneer u merkt dat u niet meer alle huishoudelijke taken kunt uitvoeren en u ziet dat uw huishouden achter blijft, kan dit een groot gevoel van onmacht veroorzaken. Zoek daarom hulp van derden als dat nodig is. Maakt u zich zorgen om de kosten die hieruit voortkomen? Deze kosten moeten allemaal vergoed worden door de aansprakelijke tegenpartij. U heeft recht op huishoudelijke hulp bij letselschade.

Ga voor meer informatie over het claimen van letselschade naar de pagina Letselschade claimen: hoe werkt het?

Letselschade Raad richtlijn huishoudelijke hulp

De Letselschade Raad heeft een richtlijn opgesteld voor de vergoeding van huishoudelijke hulp. Een belangrijke factor waar naar wordt gekeken bij het bepalen van de hoogte van die vergoeding is de ernst van het letsel. De Letselschade Raad onderscheidt twee typen letsel:

 • Licht beperkt tot matig beperkt
 • Zwaar beperkt

Dit met het oog op het kunnen verrichten van huishoudelijke taken.

Daarnaast wijst de richtlijn van de Letselschade Raad op de volgende punten:

 • De richtlijn richt zich alleen op mantelzorg. Oftewel: hulp in het huishouden door partner, kinderen, familie, vrienden, kennissen, etc.
 • Het percentage huishoudelijke hulp dat het slachtoffer verrichtte voor het ongeval
 • De richtlijn geeft normbedragen aan. Deze normbedragen gelden de eerste drie maanden
 • Na de eerste drie maanden kan het normbedrag worden aangehouden of een uurtarief van 9 euro per uur worden ingesteld
 • Na zes maanden dient de verzekeraar van de tegenpartij een redelijke vergoeding te betalen voor de mantelzorg
 • De richtlijn houdt rekening met alle huishoudelijke taken
 • Het slachtoffer moet zoveel mogelijk doen om zijn of haar schade te beperken

Professionele kinderopvang valt niet onder de richtlijn huishoudelijk hulp van de Letselschade Raad. Dit is een schadepost die wel vergoed dient te worden, mocht u daar gebruik van moeten maken.

Wanneer de daadwerkelijke kosten veel hoger zijn dan de bedragen in de richtlijn genoemd, komt de richtlijn te vervallen en worden de daadwerkelijk gemaakte kosten opgevoerd als schade.

De Letselschade Raad is een organisatie die zich inzet voor continue vooruitgang op het gebied van de afhandeling van letselschadezaken. Als letselschadeslachtoffer kunt u meer te weten komen over letselschade. Of bijvoorbeeld wie aansprakelijk is bij een voetganger-fietser ongeluk. Tevens worden er richtlijnen gegeven voor het claimen van bepaalde schadeposten, zoals bij huishoudelijke hulp.

Ga voor meer informatie over schadeposten naar de pagina Schadeposten bij letselschade.

Uurtarief huishoudelijke hulp

Bij het uurtarief van huishoudelijke hulp wordt gekeken naar:

 • Type huishouden
 • Positie in het huishouden
 • Het aantal uren betaald werk
 • Aanwezigheid van vaatwasser, wasdroger, etc.

Beoordeling noodzaak huishoudelijke hulp

Soms wordt er na drie maanden een arbeidsdeskundige ingeschakeld. Die moet de schade dan nauwkeurig vaststellen. De arbeidsdeskundige bekijkt of bepaalde huishoudelijke apparaten een vermindering in het aantal uur zou kunnen betekenen / verlichting in het werk. Daarnaast beoordeelt de arbeidsdeskundige of het nodig is om een professionele huishoudster in te huren. En zo ja, voor hoeveel uren per week.

De normbedragen zijn berekend over het aantal leden van een gezin:

 • Alleenstaand
 • Tweepersoonshuishouden
 • Gezin met inwonende kinderen onder de vijf jaar
 • Gezin met inwonende kinderen boven de vijf jaar

In een gezin met inwonende kinderen onder de vijf jaar is meer huishoudelijke hulp nodig, dan bij een gezin met kinderen boven de vijf jaar. Niet alleen zijn er over het algemeen meer huishoudelijke klusjes. Daarnaast hebben kinderen onder de vijf jaar meer sturing en begeleiding nodig. Doordat ze meer afhankelijk zijn van de ouders. Bijvoorbeeld bij:

 • Douchen
 • Aankleden
 • Eten
 • Veters strikken
 • Spullen voor school pakken

Huishoudelijke hulp bij letselschade

De kosten voor huishoudelijke hulp bij letselschade moeten sowieso worden vergoed door de aansprakelijke tegenpartij. De tijd en energie die uw eigen kring in de extra werkzaamheden steekt dient in geld te worden uitgedrukt en dient te worden vergoed. Maar ook wanneer professionele hulp moet worden ingeschakeld. Niet iedereen heeft de luxe dat er iemand vrije handen heeft om te komen helpen in het huishouden. De (vaak hoge) kosten hiervoor dienen te worden betaald door de tegenpartij.

Schakel altijd een ervaren jurist in om de schade voor u te berekenen. Zo weet u zeker dat er geen belangrijke schadeposten over het hoofd worden gezien. En dat er een eerlijke berekening wordt gemaakt voor u als letselschadeslachtoffer. Onze juristen werken 100% gratis voor u. Neem vandaag nog contact met ons op. Pluk de vruchten van gratis juridische hulp bij letselschade!

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.