Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Werkgeversaansprakelijkheid

Wilt u uw werkgever aansprakelijk stellen?

Dan krijgt u te maken met het begrip: werkgeversaansprakelijkheid. 

Het gebeurt helaas regelmatig dat een werknemer een bedrijfsongeval oploopt dat mogelijk voorkomen had kunnen worden als bepaalde omstandigheden, instructies of veiligheidseisen waren opgevolgd. In teken van goed werkgeverschap is de werkgever verplicht om de meest ideale werkomstandigheden voor haar werknemers te waarborgen. Maar wat kunt u doen als u toch een bedrijfsongeval of beroepsziekte heeft opgelopen?

Is uw werkgever altijd aansprakelijk?

Een auto ongeluk met een bedrijfswagen onder werktijd valt ook onder bedrijfsongeval, en dus onder de werkgeversaansprakelijkheid. Als u om welke reden dan ook vindt dat u werkgever aansprakelijk is voor de letselschade die u heeft opgelopen, dan wilt u natuurlijk uw letselschade verhalen. Daarvoor is het belangrijk dat u precies weet welke stappen u hierbij moet volgen.

Omdat u zelf alle kennis en wijsheid ook niet in pacht heeft, adviseren wij u om contact op te nemen. Met ons team van deskundige letselschadespecialisten, is er altijd een letselschadejurist bij u in de buurt om u verder te helpen. Dit gebeurt snel en geheel kosteloos.

Is de werkgeversaansprakelijkheid altijd geldig?

Indien er sprake is van een ernstige beroepsziekte, kan de aansprakelijkheid in de meeste gevallen duidelijk aangetoond worden. In onderstaande gevallen is er ook sprake van werkgeversaansprakelijkheid:

  • Letselschade die door collega’s of klanten wordt aangebracht
  • Letselschade die ontstaat door materiaal dat u tijdens uw werk gebruikt
  • Letselschade die u oploopt tijdens de uitvoering van uw werk bij klanten

Indien er sprake is van één van deze vormen van letselschade, kunt u ook uw werkgever aansprakelijk stellen en een letselschadevergoeding claimen.

Zorgplicht werkgever

De werkgever heeft een zorgplicht tegenover al haar werknemers. Dit betekent in de praktijk dat:

  • De werkgever verplicht is om voldoende veiligheidsmaatregelen te treffen
  • Werkgevers voldoende veiligheidsinstructies moet geven en controle moet houden op de naleving hiervan
  • Werknemers er op mogen vertrouwen dat de werkomgeving veilig is

Neemt de werkgever deze regels dus niet (goed) in acht, dan is de werkgever in aansprakelijk voor de schade die werknemers bij het uitoefenen van hun beroep opdoen. Hier geldt dus de werkgeversaansprakelijkheid en staat de werknemer in zijn recht om een schadevergoeding te eisen voor de geleden letselschade.

Bewijslast aanvoeren

Indien u uw werkgever aansprakelijk wilt stellen voor letselschade, moet u wel kunnen aantonen dat uw schade daadwerkelijk op het werk en onder werktijd is gebeurd. Een werkgever moet dan stellen en bewijzen dat de werkomgeving wél veilig genoeg was. Het kan helpen als u dan met behulp van getuigen, aantoonbare letselschade of andere bewijsstukken uw onschuld kunt aantonen. Om zeker te weten dat de afhandeling van uw letselschade op de juiste manier gebeurt, kunt u dit het beste overlaten aan een deskundige en ervaren letselschadejurist.

U wilt uw werkgever aansprakelijk stellen?

Indien u van mening bent dat uw werkgever aansprakelijk is voor uw opgelopen letselschade tijdens werktijd, kunt u direct contact met ons opnemen. Wij gaan dan vandaag nog voor u aan de slag.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.