Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Invaliditeit door ongeval

Invaliditeit door ongeval

Door een ongeval kunt u tijdelijke of blijvende invaliditeit oplopen. Dit brengt veel belemmeringen en onkosten met zich mee. Is het ongeval (deels) veroorzaakt door een ander? Dan is het verstandig om zo snel mogelijk een letselschadevergoeding te eisen.

U heeft recht op schadevergoeding

U heeft als letselschadeslachtoffer recht op de maximale schadevergoeding. Onze ervaren juristen regelen die schadevergoeding voor u. Én een voorschot op de schade. Daarnaast is onze hulp 100% gratis. Vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en ongeval. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Nasleep invaliditeit

Invaliditeit heeft altijd een grote weerslag op het leven van het slachtoffer. Immers, u bent door deze invaliditeit tijdelijk of zelfs blijvend aangetast in uw mobiliteit. Dit heeft niet alleen gevolgen voor uzelf, maar ook voor uw naaste omgeving. Wat u voorheen als vanzelfsprekend beschouwde, is nu een hele opgave. Of zelfs helemaal niet mogelijk, zoals:

 • Werken
 • Boodschappen doen
 • Schoonmaken
 • Fietsen
 • Uw kinderen optillen
 • Sporten
 • Lange wandelingen maken

Dit heeft logischerwijs een grote invloed op uw gemoedstoestand. Het revalideren na een ongeval kan lichamelijk, maar ook geestelijk erg zwaar zijn. Immers, uw fysieke gesteldheid heeft een sterke wisselwerking op uw gevoel van levenskwaliteit.

Tijdelijke invaliditeit

U bent betrokken geraakt bij een ongeval. Daardoor kunt u tijdelijk invalide raken. Maar wat betekent tijdelijke invaliditeit eigenlijk?

 • Tijdelijk niet in staat om te lopen, uw arm te bewegen, etc.
 • Tijdelijk gebruik van krukken of rolstoel
 • In sommige gevallen tijdelijk arbeidsongeschikt
 • U herstelt volledig zonder blijvende schade

Het gaat hier dus altijd over letsel waarbij duidelijk is dat u zeer waarschijnlijk volledig zult herstellen. Dit letsel zorgt  er wel voor dat u tijdelijk uit de running bent of bepaalde dingen niet (meer) kunt doen. Waardoor u tijdelijk uw werk niet kunt uitvoeren, niet kunt sporten of op vakantie kunt gaan. Immers, u bent gekluisterd aan uw bed of afhankelijk van een rolstoel of krukken.

Enkele voorbeelden van tijdelijke invaliditeit:

 • Kneuzing of verzwikking
 • Gebroken arm, been of ribben
 • Burn-out

Blijvende invaliditeit percentage

U bent na een ongeval invalide geworden. Dit kan van voorbijgaande of blijvende aard zijn. In het geval van tijdelijke invaliditeit bent u tijdelijk tot minder in staat dan u gewend bent. In het geval van blijvende invaliditeit herstelt u nooit meer voor de volle 100%.

Enkele voorbeelden van blijvende invaliditeit:

 • Functieverlies arm of been
 • Amputatie lichaamsdeel
 • Hersentrauma (NAH)
 • Dwarslaesie

Hoeveel werk kunt u nog verrichten met het beschadigde lichaamsdeel? Dit wordt berekend door een medisch adviseur, middels een percentage. Dit percentage functionele invaliditeit wordt berekend ten opzichte van:

 • Het beschadigde lichaamsdeel
 • Het beschadigde lichaamsdeel ten opzichte van het gehele lichaam

Wilt u weten hoe het zit met uw percentage blijvende invaliditeit? Neem dan contact met ons op. Onze medisch adviseurs kunnen dit percentage berekenen aan de hand van uw medisch dossier.  Soms is er echter een medische expertise noodzakelijk, die uitgevoerd wordt door een onafhankelijke medisch specialist. In de meest gevallen gebeurt dit aan het eind van het letselschadetraject en in overleg met u en de tegenpartij.

Wilt u meer weten over blijvende invaliditeit? Ga dan naar de pagina Blijvende invaliditeit door ongeval.

Tijdelijk, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt door invaliditeit

U bent door een ongeval tijdelijk of blijvend invalide geworden. Dan kan het gebeuren dat u tijdelijk, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Dit wordt bepaald door een arbeidsdeskundige en verzekeringsarts van het UWV. Maar wanneer bent u dan tijdelijk, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt?

 • Tijdelijk arbeidsongeschikt: u kunt tijdelijk uw werkzaamheden (tijdelijk) niet uitvoeren. Echter, is er wel zicht op volledig herstel van de arbeidsvermogen.
 • Gedeeltelijk arbeidsongeschikt: u heeft een minimaal arbeidsvermogen van 35% met een maximale arbeidscapaciteit van 80%. U kunt een deel van uw taken nog uitvoeren.
 • Volledig arbeidsongeschikt: uw arbeidsvermogen is minder dan 20% in uw huidige beroep.

Bij (blijvende) volledige arbeidsongeschiktheid wordt gekeken naar de mogelijkheid tot omscholing van het slachtoffer. In dat geval moet er gekeken worden naar de ernst van het letsel en de mogelijkheid tot werken met dit letsel. Het is goed om in deze gevallen de hulp in te roepen van een letselschadespecialist. Als u arbeidsongeschikt bent door de schuld van een ander dan hoeft u niet elke baan te accepteren die u wordt aangeboden. Deze baan moet wel enigszins aansluiten bij de situatie zoals die was vóór het ongeval. Een belangenbehartiger in de letselschade kan u hierbij helpen.

Schadevergoeding invaliditeit

De verzekeraar van de tegenpartij moet de uitbetaling van de schadevergoeding voor invaliditeit voldoen. De schade die hieruit voortvloeit kan zeer hoog oplopen. Doordat u tijdelijk of blijvend niet in staat bent tot de dagelijkse werkzaamheden. Enkele voorbeelden van schadeposten:

 • Misgelopen inkomsten:
 • Medische kosten: eigen risico, revalidatie, fysiotherapie, hulpmiddelen (rolstoel, krukken)
 • Reiskosten
 • Huishoudelijke hulp
 • Kinderopvang
 • Honden uitlaat service
 • Aanpassingen in leefomgeving en bij sportbeoefening
 • Studievertraging
 • Annuleringskosten vakantie
 • Smartengeld
 • Etc.

Er komen schadeposten aan bod waar u misschien nooit bij stil had gestaan. Maar die wel direct te herleiden zijn aan het ongeval en dus vergoed moeten worden. Onze juristen kunnen u bijstaan in het letselschadetraject. Zo weet u zeker dat er geen belangrijke schadeposten worden vergeten.

Lees meer over het letselschadetraject op de pagina Hoe werkt het letselschadetraject.

Smartengeld invaliditeit

Eén van de belangrijke schadeposten voor de slachtoffers is het smartengeld. Dit is een vergoeding voor de immateriële schade van het slachtoffer, zoals:

 • Pijn en last van de verwondingen
 • Verdriet
 • Depressie
 • Woedeaanvallen
 • Angst
 • Verminderde levensvreugde door verminderde levenskwaliteit

Het smartengeld geeft de slachtoffers erkenning voor de ernst van het ongeluk en het opgelopen letsel. Dit kan het leed niet wegnemen, maar wel enigszins verzachten. Bent u tijdelijk of blijvend invalide geworden naar aanleiding van een ongeluk? Dan heeft u recht op smartengeld. De verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij moet deze vergoeding aan u uitbetalen.

Laat dan ook een smartengeldvergoeding voor u eisen bij de aansprakelijke tegenpartij. Onze juristen eisen de maximale schadevergoeding voor u, inclusief het smartengeld. En dat allemaal 100% gratis. Het is belangrijk dat u zich richt op uw herstel en veranderde leefsituatie. Laat daarom de financiële rompslomp aan ons over. Neem vandaag nog contact met ons op.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.