Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Hersenletsel

Hersenletsel

Een niet-aangeboren hersenletsel heeft vaak een enorme impact op uw dagelijkse leven. Dit letsel kan tijdelijke, maar ook blijvende schade aanrichten. Rust is een erg belangrijke factor om zo goed mogelijk te herstellen. Daarnaast is het belangrijk dat u een schadevergoeding laat claimen als er een aansprakelijke tegenpartij is. Daar heeft u namelijk recht op.

Wij bieden u 100% gratis juridische hulp na een ongeval met letselschade. Laat de lastige, moeizame discussies met de tegenpartij over aan onze juristen. U rust uit, terwijl uw persoonlijke jurist achter de maximale schadevergoeding aangaat. En u ontvangt tussentijdse voorschotten. Vul het contactformulier in met uw naam en telefoonnummer. Vertel ons over het ongeval. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Wat is hersenletsel?

Niet-aangeboren hersenletsel is een beschadiging van de hersenen die is ontstaan van buitenaf (traumatisch hersenletsel) of van binnenuit (niet traumatisch hersenletsel). In deze context betekent het woord trauma: ongeluk. U kunt een niet-aangeboren hersenletsel oplopen door een:

 • Verkeersongeval
 • Bedrijfsongeval
 • Val of trap van een paard
 • Vallend voorwerp (bijvoorbeeld op een bouwplaats)
 • Beroerte
 • Herseninfarct

Uit dit rijtje kunnen alleen een beroerte of herseninfarct voor een niet traumatisch hersenletsel zorgen. Alle andere ongevallen zorgen voor impact van buitenaf op de hersenen, waardoor we spreken van een traumatisch hersenletsel.

De vormen van hersenletsel die u kunt oplopen zijn:

 • Lichte tot zware hersenschudding
 • Hersenkneuzing
 • Hersenlaceratie
 • Hersenbloeding

Het is belangrijk dat u na een klap tegen uw hoofd direct naar uw huisarts of naar het ziekenhuis gaat. Laat u goed onderzoeken en let goed op de signalen van uw lichaam. Een onopgemerkt niet-aangeboren hersenletsel kan ervoor zorgen dat de schade aan de hersenen verergert of nooit meer volledig hersteld.

Klachten bij hersenletsel

Een beschadiging van de hersenen zorgt er voor dat u snel last heeft van overbelasting van uw hersenen. Vooral in de eerste weken en maanden en soms zelfs blijvend. Deze overbelasting en de (tijdelijke) beschadiging aan uw hersenen zorgen ervoor dat u met allerlei verschillende klachten te maken kunt krijgen, zoals:

 • Misselijkheid
 • Duizeligheid
 • Vermoeidheid
 • Overgevoelig voor licht of geluid
 • Chaos in het hoofd
 • Geheugenproblemen
 • Spraakstoornissen
 • Verkort concentratievermogen
 • Evenwichtsstoornis
 • Verlammingen
 • Angst
 • Sneller geïrriteerd zijn
 • Gedragsveranderingen
 • Desoriëntatie
 • Beperkte zintuiglijke waarnemingen
 • Ongecontroleerde bewegingen
 • Emoties niet onder controle kunnen houden
 • Moeite in sociale context

Veel van deze klachten kunnen van grote invloed zijn op het zelfstandig wonen of het functioneren binnen uw gezin. Daarom heeft hersenletsel niet alleen een grote impact op uw leven, maar ook op dat van uw naasten. Het is dan ook zeer belangrijk ook uw naasten hulp zoeken. Bijvoorbeeld door middel van een praatgroep met lotgenoten of gesprekken bij een psycholoog.

Gevolgen van hersenletsel

De gevolgen van een hersenletsel zijn per persoon verschillend. Dit heeft te maken met de ernst van de impact, de precieze plek van de beschadiging in de hersenen en de omvang van de beschadiging. Van een lichte hersenschudding herstelt u meestal volledig binnen een paar weken of maanden. Maar hoe ernstiger het hersenletsel is hoe langer het herstelproces in beslag kan nemen, van weken tot maanden of soms geheel niet.

Dit heeft uiteraard grote gevolgen voor uw dagelijkse leven. Uw hersenen staan immers in verbinding met alle functies van uw lichaam. Wanneer daar een beschadiging optreedt kan dit gevolgen hebben voor uw motoriek en uw cognitieve vaardigheden. Alles wordt immers door uw hersenen bestuurd.

Bij de zwaardere vormen van hersenletsel kunt u blijvend letsel overhouden aan het ongeval. Dan moet u uw hele leven aanpassen aan de nieuwe situatie. U kunt dan immers niet meer functioneren zoals voor het ongeval. Dit kan heftige gevolgen hebben voor uw werk-, woon- en leefsituatie.

Herstel van hersenletsel

Bij een hersenschudding is geen behandeling nodig. Vroeger werd bedrust aangeraden, maar tegenwoordig zijn de artsen het erover eens dat dit meer kwaad dan goed doet. Vaak wordt daarom aangeraden om rustig aan te doen. Op de vraag of u volledig zult herstellen of hoe lang het duurt voordat u hersteld bent, is geen eenduidig antwoord te geven. De meeste artsen durven geen uitspraken te doen over het herstel van een hersenletsel, omdat er geen vast patroon is.

Wanneer u bewusteloos bent geweest door de klap wordt u waarschijnlijk het wekadvies aangeraden. Dit houdt in dat als u slaapt u om het uur of om de twee uur wakker gemaakt moet worden om een hersenbloeding te voorkomen. Diegene die u wakker maakt, moet controleren of u goed aanspreekbaar bent door om uw naam en adres te vragen. Gaat dat van een leien dakje? Dan kunt u weer verder slapen. Als u verward of anders reageert dan normaal moet direct de Spoedeisende Hulp worden ingeschakeld.

Afhankelijk van de ernst van het letsel wordt er gekeken of u het beste kunt revalideren middels een revalidatietraject. U kunt dan bijvoorbeeld te maken krijgen met fysiotherapie, ergotherapie of logopedie, als u weer moet leren praten. Vaak krijgt u ook te maken met een psycholoog of psychiater voor de psychische schade die het letsel kan veroorzaken.

Schadeposten bij hersenletsel

Heeft u hersenletsel opgelopen door een ongeval? En is een ander verantwoordelijk te houden voor dat ongeval? Dan heeft u recht op een schadevergoeding. Zelfs als u zelf deels schuldig bent aan het ongeval (in sommige gevallen zelfs als u alleen schuldig bent aan het ongeval) komt u meestal nog in aanmerking voor een deel van de schadevergoeding.

Rust is het allerbelangrijkst, maar daarnaast is het van groot belang dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. De kosten die u maakt kunnen immers torenhoog oplopen bij (blijvend) hersenletsel. U kunt bijvoorbeeld denken aan de volgende schadeposten:

 • Gemiste inkomsten
 • Medische kosten
 • Reiskosten
 • Studievertraging of stopzetting
 • Huishoudelijke hulp
 • Hulp bij het klussen in en om het huis
 • Kinderopvang
 • Honden uitlaatservice
 • Kosten zonder nut, zoals concert- of theaterkaartjes waar u geen gebruik van kunt maken (wanneer u overgevoelig bent geraakt voor geluid of licht)

En nog veel meer. Wilt u meer weten over de verschillende schadeposten? Ga dan naar de pagina Schadeposten bij letselschade.

Smartengeld bij hersenletsel

Hoe meer klachten u ondervindt van uw hersenletsel, hoe meer het uw levenskwaliteit aantast. U voelt zich niet prettig, verdrietig en soms voelt u zelfs helemaal geen levensvreugde meer. Allemaal heel begrijpelijke emoties. U moet immers (tijdelijk) afstand doen van het leven dat u met veel plezier leidde. Wekelijkse uitjes, zoals bij vrienden of familie op bezoek gaan, kunnen opeens een zeer zware onderneming worden.

Maar zelfs alle dingen die u in het dagelijkse leven als vanzelfsprekend beschouwde, voelen dan als een enorm gemis. Dingen waar u normaal niet bij stilstaat, zoals uw aandeel in het huishouden, klusjes in de tuin, wandelen met de hond en zelfs uzelf aankleden, kunnen zeer moeizaam gaan. Bovendien kunt u snel overprikkeld raken, zelfs door zeer kleine inspanningen. Of u kunt door het ongeval angstig zijn geworden en een trauma hebben opgelopen.

Al deze dingen vallen onder de immateriële schade die u lijdt door het ongeluk. Deze schade is onmogelijk in geld uit te drukken. Het smartengeld dient dan ook meer als erkenning van uw leed. Een vorm van erkenning waar u altijd recht op heeft, omdat elk slachtoffer in meer of mindere mate psychisch leed ondervindt aan een ongeval.

Wilt u alvast een indicatie van de hoogte van het smartengeld? Ga dan naar de pagina Smartengeld berekenen.

U heeft recht op een schadevergoeding

Wees zuinig op uw meest kostbare bezit. Laat u daarom goed onderzoeken door een gespecialiseerd arts en luister goed naar de signalen van uw lichaam. Zorg daarnaast dat u de schadevergoeding krijgt waar u recht op heeft. Wilt u weten waar u recht op heeft? Neem daarvoor contact met ons op. Wij zoeken het graag voor u uit!

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.