Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Brandwonden

Brandwonden

U heeft brandwonden overgehouden aan een ongeval. Dit kan zowel lichamelijk als geestelijk een grote impact hebben op uw leven. Bij ernstige brandwonden moet u leren leven met de verwondingen. Dit kan psychisch zeer zwaar zijn. Hoe gaat u hier het beste mee om?

Is het ongeluk veroorzaakt door een ander? Dan heeft u recht op schadevergoeding. Onze juristen gaan altijd voor de maximale schadevergoeding, tussentijdse voorschotten en een snelle afhandeling van uw zaak. U hoeft daar niets voor te doen. Vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en ongeval. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Wat is een brandwond?

Als uw huid in contact komt met een vloeistof of vlam die een temperatuur heeft van boven de 40 graden, dan ontstaat er een brandwond. Net als bij hoge koorts, wordt ook hier 40 graden als kritische temperatuur bestempeld. De diepte van de brandwond wordt bepaald door:

 • De temperatuur waarmee de huid in aanraking kwam
 • Hoelang u in aanraking bent geweest met de hittebron
 • De oorzaak van de verbranding

De verschillende soorten brandwonden zijn dan van licht tot ernstige brandwonden onder te verdelen in:

 • Eerstegraads
 • Oppervlakkige tweedegraads
 • Diepe tweedegraads
 • Derdegraads

Het is altijd verstandig om uw brandwonden te laten nakijken door een arts. Zelfs als het gaat om lichte, eerstegraads brandwonden. Diepe tweedegraads en derdegraads brandwonden moeten zo snel mogelijk behandeld worden. Daarbij is soms een acute ziekenhuisopname noodzakelijk.

Klachten bij brandwonden

De klachten van de brandwonden verschillen per gradatie, de diepte van de brandwond en de uitgebreidheid over het lichaam.

 • Verbrande huid is gezwollen
 • Pijnlijke tot zeer pijnlijke wonden
 • Blaarvorming
 • Piepende inademing
 • Benauwdheid
 • Sufheid
 • Oedeem
 • Uitdroging
 • Misselijkheid

Bij derdegraads brandwonden voelt u meestal geen pijn. Dit komt doordat de zenuwuiteinden in de huid kapot zijn gegaan door de hoge temperatuur. Raadpleeg altijd een arts als u een brandwond heeft opgelopen die:

 • Geen pijn doet
 • Geelwit, bruin of zwart van kleur is
 • Droog is

Dit duidt op een derdegraads brandwond. Niet alleen derdegraads brandwonden hebben de beoordeling van een arts nodig. Ook diepe tweedegraads brandwonden kunnen het best door een arts behandeld worden. Neem in alle gevallen contact op met uw huisarts. Het is belangrijk dat uw brandwond goed verzorgd wordt. Dit om het gevaar op infecties te voorkomen. Door een infectie bent u namelijk nog verder van huis.

Gevolgen van brandwonden

De gevolgen van brandwonden verschillen enorm per gradatie, hoe diep de brandwond is en waar de brandwond zich bevindt. Bij derdegraads brandwonden is het soms noodzakelijk om de verbrande ledematen te amputeren. Bij inademing van hete stoom kunnen uw longen ernstig beschadigd raken. En bij beschadiging van uw spierweefsel kunnen uw nieren ernstig beschadigd raken.

Daarnaast kan littekenweefsel om de beschadigde gewrichten ervoor zorgen dat u deze gewrichten niet meer soepel kunt bewegen. Dit kan leiden tot functieverlies en in het ergste geval tot volledige arbeidsongeschiktheid. Dit hangt samen met de ernst van het letsel, de plek van de brandwond en uw werkzaamheden.

De letselschade die u lijdt is dan aanzienlijk groot. Alle schade moet door de aansprakelijke tegenpartij vergoed worden. Enkele schadeposten waar u zoal aan kunt denken zijn:

 • Misgelopen inkomsten
 • Alle medische kosten: ook de kosten voor een psycholoog en het eigen risico
 • Reiskosten
 • Studievertraging
 • Kinderopvang
 • Huisdierenopvang
 • Smartengeld
 • Etc.

Wilt u meer weten over de verschillende schadeposten? Ga dan naar Schadeposten bij letselschade.

Daarnaast kunnen de gevolgen van brandwonden ook geestelijk enorm veel impact hebben op het slachtoffer. Brandwonden kunnen grote en zeer zichtbare littekens achterlaten op de huid. Dit kan voor een gevoel van onzekerheid zorgen voor het slachtoffer. Daarnaast kan het slachtoffer angstig worden, voor alles wat heet is of voor vuur, slaapstoornissen en depressies ontwikkelen.

Erken uw eigen klachten! Het is belangrijk dat u leert leven met uw brandwonden. Dit kan een lastig proces zijn. Ga daarom altijd naar een psycholoog als u daar behoefte aan heeft. Of naar een praatgroep van lotgenoten.

Herstel van brandwonden

Het herstel van brandwonden kan enkele weken tot jaren in beslag nemen. Dit is allemaal afhankelijk van de gradatie van de brandwonden:

 • Eerstegraads: de huid is niet kapot gegaan. Deze wonden genezen in principe vanzelf.
 • Tweedegraads: er is een deel van de huid verloren gegaan. Deze wonden worden behandeld met speciale zalfjes, donorhuid of verbandmiddelen.
 • Derdegraads: er is zoveel beschadiging opgetreden in het onderhuidse weefsel, de pezen en de spieren dat een chirurgische behandeling noodzakelijk is. Het dode weefsel moet verwijderd worden om levensgevaarlijke infecties te voorkomen. Bij de operatie wordt gebruik gemaakt van huidtransplantatie. In uiterste nood wordt het verbrande ledemaat geamputeerd.

Schadevergoeding brandwonden

Wanneer u brandwonden oploopt door de schuld van een ander, heeft u recht op schadevergoeding. Wij adviseren u om deze schadevergoeding te laten claimen door een ervaren jurist. Zodat u zich niet in lastige juridische vraagstukken hoeft te verdiepen. Daarnaast kunt u dan rustig herstellen.

Hoe kunt u brandwonden oplopen door de schuld van een ander?

 • Iemand laat een pot hete thee of koffie over u heen vallen
 • Bij een verkeersongeval: auto die in brand vliegt
 • Elektrische schok door blootliggende kabels
 • Hete stoom ingeademd
 • Een machine op het werk is niet genoeg beveiligd. De machine is heet, maar heeft geen beschermkap

Wanneer u zich op het werk verbrand, dan is uw werkgever in de meeste gevallen aansprakelijk te stellen. Uw werkgever heeft namelijk een vergaande zorgplicht voor de werknemers. Zowel de machines waarmee u werkt, als de beschermende kleding moeten door uw werkgever aangeleverd en gecontroleerd worden. Neem direct contact met ons op. Zodat wij uw situatie kunnen beoordelen.

Wilt u meer weten over ongevallen op de werkvloer? Ga dan naar de pagina Werkgeversaansprakelijkheid.

Smartengeld bij brandwonden

U heeft na een ongeval altijd recht op smartengeld. Deze vergoeding is bedoelt voor de onzichtbare schade die u lijdt na het ongeval. De pijn, het verdriet en de verminderde levensvreugde die u ervaart worden door deze vergoeding erkend.

Brandwonden brengen vaak veel onzichtbare schade met zich mee. Niet alleen kunnen de littekens u belemmeren in uw dagelijkse leven, daarnaast heeft het ongeval waarschijnlijk veel impact op u gemaakt. De angstige gevoelens tijdens het ongeval en in het ziekenhuis, de pijn en het verdriet kunnen voor traumatische herinneringen zorgen.

Daarnaast is het vaak lastig om met reacties uit de omgeving om te gaan. De opmerkingen, vragen en starende blikken kunnen zeer confronterend zijn. De smartengeld vergoeding kan deze confronterende situatie’s niet wegnemen, maar wel een stukje erkenning schenken voor uw dagelijkse strijd.

Ga voor meer informatie naar de pagina Smartengeld berekenen.

Wilt u weten of u recht heeft op schadevergoeding? Neem direct contact met ons op. Dan zoeken wij het voor u uit!

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.