Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Rugpijn

Rugpijn

U kampt met rugpijn na een ongeluk. Dit kan voor langdurige pijnlijke klachten zorgen. Hoe herstelt u van deze klachten? En hoe krijgt u uw schade vergoed? Als dit ongeluk namelijk is veroorzaakt door een ander, dan heeft u recht op schadevergoeding.

U heeft recht op schadevergoeding bij rugpijn

Onze juristen werken gratis voor u als letselschadeslachtoffer, 100% gratis! Wij gaan achter de maximale schadevergoeding aan en regelen tussentijdse voorschotten voor u. Daarnaast wordt uw zaak snel, maar rechtvaardig afgehandeld. Vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en ongeval. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Bekijk De voordelen van juridische bijstand bij letselschade.

Definitie rugpijn

Rugpijn is de benaming voor allerlei uiteenlopende klachten aan de rug. Deze klachten kunt u zowel in het dagelijkse leven oplopen door verkeerd tillen of een verkeerde beweging als door een ongeval. Rugpijn na een auto ongeluk komt bijvoorbeeld vrij vaak voor.

Na een ongeval waarbij u uw rug bezeert, kunt u te maken krijgen met:

 • Lage rugpijn, wat een voorbode voor whiplash kan zijn
 • Rughernia
 • Posttraumatische artrose
 • Gebroken rug, oftewel een dwarslaesie

Het is erg belangrijk dat u na het ongeluk gelijk naar het ziekenhuis of uw huisarts gaat. Ten eerste zodat u weet wat er aan de hand is en hoe u kunt herstellen. Het is belangrijk dat u er snel bij bent met eventuele klachten. Zodat u zo snel en volledig mogelijk kunt herstellen. Ten tweede is het belangrijk dat uw klachten gedocumenteerd worden. Dit is belangrijke bewijslast in een letselschadezaak.

Rugpijn kan immers ook veroorzaakt worden door verkeerd tillen of een verkeerde beweging. Hoe langer u wacht met een bezoek aan de huisarts, hoe moeilijker het wordt om de relatie tussen uw klachten en het ongeval te bewijzen. Daarnaast spelen sommige klachten pas later op. En dan kunt u zich indekken voor deze mogelijk toekomstige klachten. Als u al eerder bij uw huisarts bent geweest, kunnen die klachten in verband worden gebracht met uw eerdere klachten. Ga dus altijd gelijk naar het ziekenhuis of uw huisarts!

Veel voorkomende ongevallen waarbij rugletsel kan ontstaan:

 • Kop-staartbotsing
 • Ander verkeersongeval
 • Bedrijfsongeval
 • Val van grote hoogte
 • Uitglijden

Klachten bij rugpijn

Rugpijn klachten variëren heel sterk per individu. Dit heeft te maken met de ernst van het letsel. Het kan zijn dat u enkele dagen of weken last heeft van rugklachten. Waarna u weer geheel herstelt. Dit is helaas niet altijd het geval. Sommige rugklachten zijn niet meer te genezen. In dat geval moet u leren leven met de klachten en de enorme impact die het heeft op uw leven.

Door het ongeluk krijgt uw rug een harde klap te verduren. Deze klap komt meestal onverwachts. Daardoor kan uw rug de klap niet opvangen. Dit resulteert in rugklachten, zoals:

 • Spierpijn
 • Verstijving van de rug
 • Prikkelingen
 • Zeurende pijn
 • Stekende pijn
 • Uitstralende pijn naar benen of billen
 • Verlamming van ledematen

De ernst van het letsel hangt samen met de beschadiging die de ruggenwervels hebben opgelopen. Kleine beschadigingen kunnen leiden tot een whiplash. Gebroken ruggenwervels kunnen leiden tot zeer ernstig rugletsel, zoals een dwarslaesie. Meestal raakt het ruggenmerg dan ook beschadigd. De plek waar vele zenuwen zich bevinden. Daardoor kunnen delen van uw lichaam verlamd raken.

Gevolgen van rugpijn

De gevolgen van rugpijn kunnen licht tot zeer ernstig zijn. Hoe ernstiger de beschadiging is, hoe groter de gevolgen voor u zijn. Soms zijn de gevolgen ook pas weken, maanden of jaren later zichtbaar. Het is belangrijk dat u goed onderzocht wordt. En daarnaast zo goed mogelijk probeert te herstellen

Wanneer u tijdelijk last heeft van rugklachten zullen de gevolgen niet al te groot zijn. Maar wanneer uw rugklachten niet afnemen of blijvend letsel veroorzaken kunnen de gevolgen enorm zijn. U raakt (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt, huishoudelijke taken gaan u met moeite af en een simpele wandeling kan al te veel zijn. Dit brengt ook vele onkosten met zich mee, zoals:

 • Misgelopen inkomsten
 • Alle medische kosten
 • Reiskosten
 • Studievertraging of zelfs afbreken van de studie
 • Huishoudelijke hulp
 • Kinderopvang
 • Huisdierenopvang
 • Aanpassing woning
 • Verhuizing
 • Kosten zonder nut: zwemabonnement waar u geen gebruik meer van kunt maken
 • Smartengeld

Bekijk alle mogelijke schadeposten op de pagina Schadeposten bij letselschade.

Alle onkosten moeten worden vergoed door de aansprakelijke tegenpartij. Daarnaast krijgt u smartengeld voor de pijn, het verdriet en de verminderde levenskwaliteit die u ervaart door het ongeval. Als u immers niet meer mobiel bent of minder mobiel, gaat u leven er heel anders uitzien.

Stel dat u een fanatiek sporter was. Of elk weekend met de hond uren ging wandelen. Of uw droombaan had bemachtigd die u niet meer kunt uitvoeren. Dan is dat een flinke aanslag op uw levensgeluk. Dit is uiteraard niet met geld te herstellen. Smartengeld geeft u erkenning voor uw onzichtbare leed. En dat is zeer waardevol voor het proces van acceptatie van uw rugletsel.

Herstellen van rugpijn

Soms is het noodzakelijk om uw rug te opereren. Of om een rugkorset of rugprothese te dragen. Dit is allemaal sterk afhankelijk van de ernst van het letsel. Per individu moet uitgezocht worden wat de beste behandelmethode en het beste revalidatietempo is. Revalidatie is vrijwel altijd een onderdeel van het herstelproces; thuis of in een revalidatiecentrum.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk rug oefeningen gaat doen. Dit houdt uw rug goed ‘geolied’. De rug is namelijk één van de lichaamsonderdelen die vastroest zonder beweging. Een oud Nederlands gezegde is daar op van toepassing: rust roest. Hoe meer u rust, hoe moeilijker het wordt om uw rugspieren weer krachtig te maken. Uiteraard moet dit wel in goed overleg met uw behandelend arts of fysiotherapeut.

Het is belangrijk dat u te allen tijde goed naar uw lichaam luistert. Beweging is goed en u moet door de pijn heen. Alleen wel tot op bepaalde hoogte. Teveel inspanning kan de rugpijn verergeren.

Rugpijn & arbeidsongeschiktheid

Als de rugklachten aanhoudend zijn of wanneer u blijvend letsel heeft overgehouden aan het ongeval, is het mogelijk dat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt. Dit hangt samen met de aard van uw werkzaamheden en de ernst van uw letsel. Als u arbeidsongeschikt wordt, betekent dat dat er een grote hap uit uw inkomen wordt genomen. Dit moet volledig worden vergoed door de aansprakelijke tegenpartij. Denkt u maar eens aan:

 • Aanvulling van uw uitkering tot het salaris dat u maandelijks ontving
 • Bonussen
 • Promotie
 • Fooi
 • Onregelmatigheidstoeslag
 • Overwerk
 • Vakantietoeslag
 • ‘Zwart werk’: klusjes en dergelijke waarvoor u werd betaald
 • Pensioenopbouw

Ga naar de pagina Blijvende invaliditeit door ongeval voor meer informatie.

Hoewel dit een schrale troost is als u niet meer kunt werken, is het erg belangrijk dat u deze schadeposten voor u laat claimen door een ervaren jurist. U rekent immers op een bepaald bedrag aan inkomen elke maand, waarmee u uw vaste lasten bekostigt. Kom niet in de financiële problemen; laat uw zaak afhandelen door een ervaren jurist. Vul vandaag nog het contactformulier!

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.