Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Schadeposten bij letselschade

Op welke schadeposten bij letselschade heeft u recht?

Bij een ongeval zijn er ongetwijfeld meerdere schadeposten bij letselschade die meegenomen kunnen worden in een schadeclaim. Alle materiële en immateriële schade moet immers vergoed worden. Alle schadeposten, behalve het smartengeld, vallen onder de materiële schade na een ongeval. Deze schadeposten zijn in geld uit te drukken. Voor de immateriële schade na een ongeval ontvangt u smartengeld. Op deze pagina gaan wij dieper in op alle mogelijke schadeposten die bij een schadeclaim in aanmerking kunnen komen.

Inkomstenderving: verlies aan verdienvermogen

Door een ongeval kunt u inkomstenderving krijgen als u niet meer zoals voorheen uw werk kunt uitvoeren. Wellicht raakt u (tijdelijk) arbeidsongeschikt en heeft dit behoorlijke financiële gevolgen voor u en uw gezin. Vaak loopt u ook diverse toeslagen, bonussen of prestatieloon mis. Als de arbeidsongeschiktheid lang aanhoudt, dan zult u misschien van sociale voorzieningen gebruik moeten maken.

Het kan ook zijn dat u uw gewone baan niet meer uit kunt voeren en gedwongen een anderen minder goed betaalde baan moet aanvaarden. Bij het berekenen van het juiste bedrag voor inkomensschade wordt gekeken naar uw inkomen voor en na het ongeval, maar ook toekomstige factoren (zoals misgelopen promotie) worden hierin meegenomen.

Wilt u gratis hulp bij het berekenen van uw schadeposten bij letselschade? Neem contact met ons op!

Huishoudelijke hulp na een ongeval

Wanneer u als gevolg van uw klachten door het ongeval de werkzaamheden in het huishouden niet meer zelf kunt uitvoeren, kunt u hiervoor een schadevergoeding krijgen. De hulp kan door familie of vrienden worden gegeven. Het gaat erom dat u de ‘behoefte’ aan huishoudelijke hulp aannemelijk kunt maken. Uiteraard zal dit al snel het geval zijn na een ongeval.

Hulp in de tuin na een ongeval

Ook na een ongeval wil het letselschadeslachtoffer natuurlijk dat de tuin er netjes bij ligt. U heeft dan ook het recht op het inhuren van een tuinman (al dan niet ‘zwart’) om de klussen in de tuin uit te laten voeren. De kosten dienen door de tegenpartij te worden vergoed.

Lees hier meer over Letselschade bedragen.

Smartengeld na een ongeval

Voor al uw geleden psychologische en emotionele letselschade kunt u smartengeld krijgen. Smartengeld is een compensatie voor alle immateriële schade. U heeft wellicht veel pijn (gehad) en bent helemaal van slag of verdrietig. Na een auto ongeluk kunt u wellicht helemaal angstig voor autorijden zijn geworden. Dit zijn allemaal gevolgen van uw ongeval, en dit had u niet gehad als er niets was gebeurd. Afhankelijk van de aard en de ernst van uw opgelopen letsel wordt de hoogte van het smartengeld bepaald.

Ga voor meer informatie naar Smartengeld claimen: vergoeding voor immateriële schade.

Verlies van opdrachten en klanten na een ongeval

Als zelfstandig ondernemer loopt u veel risico als u door een ongeval niet meer kunt werken en dus ook geen nieuwe opdrachten meer aan kunt nemen. Dit kan zeer nadelig zijn voor de continuïteit van uw bedrijf. Als u niet werkt komt er ook geen geld binnen. Als u niets aan promotie of marketing kunt doen, zal de toestroom van klanten sterk verminderen.

Een letselschadespecialist zal de situatie beoordelen en bepaalt de schade aan de hand van de bedrijfsinformatie en cijfers, en maakt een vergelijking tussen de hypothetische situatie voor en na het ongeval. Ook als een periode overbrugd kan worden door (tijdelijk) een externe hulp aan te nemen, kunnen de kosten hiervoor bij de tegenpartij geclaimd worden.

Economische nadelen na een ongeval

Indien u door uw ongeval uw gewone werk niet meer kunt uitvoeren en later na uw herstel noodgedwongen een andere baan moet zoeken, heeft het ongeval aantoonbaar economisch nadeel voor u. Als u door het ongeval verminderde kans heeft op de arbeidsmarkt, is er sprake van economische kwetsbaarheid en heeft u recht op compensatie.

Stel dat u altijd een sportleraar bent geweest, maar u komt na uw ongeval noodgedwongen in een rolstoel. Dan is het aantoonbaar duidelijk dat u uw normale werk nooit meer zal kunnen uitvoeren. Hiervoor kan een behoorlijk bedrag geclaimd worden.

Nevendiensten en (zwart betaalde) bijbanen

Misschien dat u ook een leuke betaalde nevenfunctie of bijbaan had, of in het weekend extra klussen deed naast uw gewone werk. Indien u ook deze inkomsten misloopt door uw ongeval, zal deze bron van inkomsten ook voor vergoeding in aanmerking komen. Dit geldt ook voor eventuele ‘zwarte’ inkomsten, bijvoorbeeld als zelfstandig klusjesman of schilder.

Studieachterstand door een ongeval

Stel dat u net bezig was met een opleiding of studie om hogerop te komen of die gewenste promotie te kunnen maken. Wellicht moet u deze opleiding na het ongeval stopzetten of kunt u deze pas veel later weer oppakken. U heeft hier echter wel direct schade van, want die gewilde promotie loopt u nu ook mis.

Ook studenten die door een ongeval een studievertraging oplopen of hun studie noodzakelijkerwijs moeten opgeven, hebben recht op een schadevergoeding. Meestal bedraagt deze schadepost meer dan 10.000 euro!

Medische kosten als gevolg van een ongeval

Indien u niet aanvullend verzekerd bent voor bepaalde ziektekosten, maar na uw ongeval wel gebruik moet maken van extra hulpmiddelen of specialisten, dan wordt deze schadepost ook meegenomen in uw schadeclaim. Eventuele eigen risicokosten worden hier ook in meegerekend.

Vervoerskosten

Moet u voor behandeling en herstel van uw opgelopen letsel regelmatig naar het ziekenhuis of dagbehandeling voor revalidatie, dan zijn al deze vervoerskosten ook op de tegenpartij te verhalen. Ook kan het zijn dat u vervangend vervoer nodig hebt omdat u zelf niet meer auto kunt rijden. Ook deze kosten worden als schadepost gerekend en dienen te worden vergoed.

Extra telefoonkosten

Wellicht dat u door uw ongeval extra telefoonkosten maakt door het contact met artsen, klinieken of uw letselschadespecialist. Deze kosten kunt u ook op de tegenpartij verhalen.

Directe schadekosten

Dit zijn de rechtstreekse schadeposten voor bijvoorbeeld beschadigde goederen die geld kosten om ze te herstellen. Misschien is uw auto total loss verklaard of is uw fiets zodanig verbogen en kapot dat u daar niet meer op kunt fietsen. Ook kapotte kleding, kapot gegane telefoon of weg geraakte spullen ten tijde van het ongeval kunt u bij de tegenpartij declareren.

Aanpassingen aan uw huis

Als u in het ergste geval in een rolstoel komt en uw huis diverse aanpassingen behoeft, dan zijn ook deze kosten op de tegenpartij te verhalen. Sommige kosten kunnen door andere voorzieningen vergoed worden, maar eigenlijk is het altijd de aansprakelijke verzekeraar die in eerste instantie dient te worden aangesproken ter vergoeding van deze aanpassingen in huis. Deze kosten kunnen dan ook in de schadeclaim meegenomen worden.

Wilt u alvast een indicatie van uw schadeposten? Bereken hier zelf uw letselschade.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.