Overlijdensschade

U wilt overlijdensschade claimen als nabestaande?

Schade die als gevolg van het overlijden van een persoon voorkomt, noemen wij overlijdensschade. Deze vorm van schade kan door de nabestaanden van het overleden slachtoffer geclaimd worden. Als bijvoorbeeld blijkt dat deze nabestaanden door het overlijden zichzelf niet meer kunnen onderhouden. De nabestaanden kunnen dan de veroorzaker van het ongeval aanspreken en alle geleden letselschade verhalen op zijn verzekering.

Heeft u recht op overlijdensschade?

Bij het overlijden van een persoon kan dit bij de directe nabestaanden behoorlijke financiële problemen geven. In de wet wordt deze kring van rechthebbenden opgesomd. Alleen deze rechthebbenden kunnen overlijdensschade claimen. Vaak is dit de echtgenoot, geregistreerd partner en/of kinderen van de overledene, die financieel worden onderhouden.

Overlijdensschade berekenen

Overlijdensschade berekenen is een ingewikkelde zaak, die u dan ook het beste over kunt laten aan een letselschadespecialist. Wij geven gratis advies bij letselschade. Uitgangspunt van de berekening is de behoeftigheid van de nabestaanden. Daarbij wordt gekeken naar het verdiende inkomen van de overledene, de situatie vóór het overlijden en het voorspelde toekomstbeeld als de overledene was blijven leven.

Daarbij wordt de volgende stelregel in acht genomen; dat de nabestaanden het recht hebben op financiële compensatie voor aanvulling in hun levensonderhoud op het gezinsinkomen vóór het overlijden van de vader, moeder of partner.

De hoogte van de overlijdensschade houdt dus rekening met:

  • De financiële behoefte van de nabestaanden
  • De toekomstige situatie (kinderen uit huis, hertrouwen, verhuizen etc.)
  • Eventuele afgesloten levensverzekering

Overige overlijdensschade

Indien de overledene werkzaamheden verrichtte die na het overlijden wegvallen, kunnen deze activiteiten ook in de schade worden meegerekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra kinderopvang of huishoudelijke hulp bij ziekte van de nabestaande, omdat de overledene niet meer voor de kinderen of zieke partner kan zorgen.

Laat u dus goed adviseren en bijstaan door een letselschadejurist. Dan zullen alle schadeposten bekeken en beoordeeld worden, zodat de nabestaanden de juiste overlijdensschade toebedeeld krijgen.

Heeft u recht op overlijdensschade?

Wilt u weten wat uw rechten zijn in geval van overlijden en bij overlijdensschade? Wij helpen u graag verder. Vul dan naam en telefoonnummer in en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.