Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Contante waarde berekenen

Contante waarde berekenen

De contante waarde berekenen over een  schadevergoeding, die u in 1x krijgt uitgekeerd (ook voor een vergoeding in de toekomst)  is erg belangrijk. Immers, de waarde van geld is in constante verandering. Is uw schadevergoeding over een aantal jaar nog wel evenveel waard? Het is natuurlijk de bedoeling dat de schadevergoeding toereikend is voor de toekomst. Maar hoe wordt hier rekening mee gehouden bij de afwikkeling van uw letselschade? En met de rente die u ontvangt over het bedrag?

Laat onze juristen de contante waarde berekenen

Laat u bijstaan door een ervaren jurist in het doolhof van complexe juridische wetten en regels. Wij bieden 100% gratis juridische hulp aan letselschadeslachtoffers. Onze juristen claimen de maximale schadevergoeding voor u. En houden rekening met de contante waarde van uw vergoeding. Vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en ongeval. Wij bellen u dezelfde werkdag terug.

De betekenis van contante waarde

De contante waarde betekent de waarde van het schadebedrag over:

  • De al ontstane schade
  • De toekomstige schade

Hierbij wordt rekening gehouden met de rente die u over het bedrag ontvangt in de komende jaren. Daarnaast wordt rekening gehouden met het feit dat 20.000 euro nu, over 20 jaar minder waard is. Dit komt door prijsstijgingen voor consumenten. Oftewel: de inflatie over het bedrag.

Contante waarde berekenen middels kapitalisatie

U heeft letsel opgelopen naar aanleiding van een ongeval. Dat ongeval is (deels) veroorzaakt door een ander: de aansprakelijke tegenpartij. De verzekering van de tegenpartij moet uw letselschade vergoeden.

Stel dat u blijvend letsel heeft opgelopen, dan is een deel van de vergoeding een vergoeding die u in de toekomst nodig heeft. Bijvoorbeeld voor: gemiste inkomsten en aangepaste vakanties. Het bedrag dat u ontvangt, moet ook in de toekomst toereikend zijn.

Er wordt vanuit gegaan dat als u het geld op uw rekening laat staan u rente ontvangt over het bedrag. Ook al is de rentestand op dit moment zeer laag, dit zou in de toekomst kunnen veranderen. U heeft dan niet gelijk het volledige bedrag nodig. Immers, dat bedrag ontstaat met de jaren door de rente die u over de schadevergoeding ontvangt. Echter, er moet rekening gehouden worden met de prijsstijgingen (inflatie). 20.000 euro is over 20 jaar immers minder waard.

Wij houden dus rekening met het kapitaliseren van uw schade. Dit betreft een complexe rekensom die het verschil aanduidt tussen:

  • De rente die u over de aankomende jaren over de schadevergoeding ontvangt en;
  • De inflatie van de te ontvangen schadevergoeding

Dit verschil noemt men de rekenrente.

Een juiste berekening is van groot belang voor het letselschadeslachtoffer. Immers, wilt u in de toekomst niet met minder geld komen te zitten dan u aanvankelijk had gedacht. Laat u daarom bijstaan door een deskundige jurist. Er zijn al zeer veel gerechtelijke procedures gevoerd over de hoogte van de rekenrente. Het is dan ook een lastige kwestie!

Ga voor meer informatie over het claimen van schadevergoeding naar de pagina Claim schadevergoeding bij letsel.

Belastingschade over de contante waarde berekenen

Bij het berekenen van de contante waarde bij letselschade moet ook rekening worden gehouden met de belastingschade. Immers, het kan gebeuren dat u meer belasting moet betalen doordat uw vermogen stijgt. Dit valt onder box 3 van de inkomstenbelasting. Er moet dus een berekening worden gemaakt waarin de schadevergoeding rekening houdt met:

  • De contante waarde en;
  • Eventuele belastingschade bij een groot bedrag

Zodat u uw rechtmatige schadevergoeding krijgt. Zonder een deel daarvan te hoeven inleveren.

Ga voor meer informatie over belastinggarantie naar de pagina Belastinggarantie.

Contante waarde berekenen bij het NRL

U kunt de contante waarde over uw schadevergoeding berekenen op de website van het Nederlands Rekencentrum Letselschade. Op die website staat een rekentool tot uw beschikking voor het zelfstandig uitrekenen van de contante waarde. De gegevens die u bij de hand moet hebben:

  • Netto schadebedrag (jaarlijks terugkomende schadeposten met begin- en einddatum)
  • Persoonsgegevens
  • Kapitalisatiegegevens

Heeft u alle gegevens correct ingevuld? Dan berekent de rekentool de contante waarde over uw schadevergoeding.

Wij adviseren u om altijd een ervaren jurist in te schakelen om deze berekening te maken. Zo weet u zeker dat u geen dingen over het hoofd ziet. Plus: het scheelt u kostbare tijd en inspanning. Neem vandaag nog contact met ons op. U herstelt van uw verwondingen, terwijl onze juristen de maximale schadevergoeding voor u eisen. Met het oog op uw financiële toekomst.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.