Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Ongeval paard

Letselschade na ongeval paard

Heeft u of uw kind letselschade opgelopen na een val van een paard? Of na een flinke trap van een paard of een akelig bijtincident? Dan kunt u de eigenaar van het paard aansprakelijk stellen voor de schade die u of uw kind heeft opgelopen. Schakel een letselschadejurist in die u exact kan vertellen welke kosten u vergoed kunt krijgen na een ongeval met een paard.

Neemt contact op met de letselschadejuristen van JBL&G zodat gelijk kan worden gewerkt aan een maximale schadevergoeding en de erkenning van de aansprakelijkheid na het ongeval met het paard.

Ongeval met een paard en letselschade claimen? Wij werken geheel kosteloos voor u

In tegenstelling tot de meeste advocatenkantoren werken wij als juridisch bureau 100% gratis om de schade, ontstaan als gevolg van een ongeval met een paard, vergoed te krijgen. Lees hoe wij voor u de letselschadekosten voor u verhalen en hoe het komt dat wij nooit een rekening naar u zullen toesturen.

De meest mensen weten niet welke kosten allemaal geclaimd kunnen worden bij de verzekering van de tegenpartij na een ongeval met een paard.

Oorzaken van ongevallen met een paard

Paarden moeten wennen aan ruiters. Elke ervaren paardendeskundige kan u uitleggen dat het veelvuldig wisselen van ruiters geen goede uitwerking kan hebben op het gedrag van een paard. Ook een langdurige stresssituatie kan als gevolg hebben dat een paard agressief gedrag gaat vertonen. Vaak voorkomende ongevallen met paarden zijn:

  • Trap krijgen van een paard
  • Paard slaat op hol
  • Overlopen of omver gelopen worden door een paard
  • Bijtend paard
  • Weggeduwd worden door een paard tegen een muur
  • Vallen van een paard omdat het paard plotseling steigert

Net als de mens is een paard gebaat bij stabiliteit en een veilige omgeving. In die zin is een paard soms niet altijd even voorspelbaar en loont het om een langdurige relatie met een paard op te bouwen. Maneges die werken met veel wisselende groepen ruiters of veelvuldig andere paarden in hun stal opnemen moeten zich bewust zijn van de risico’s die dat met zich meebrengt.

Ongeval met paard: hoe is de risicoaansprakelijkheid geregeld?

Paardrijden is voor veel liefhebbers een passie, maar soms wordt het enthousiasme flink getemperd door een akelige val, een trap- of bijtincident. De meeste maneges hebben een aansprakelijkheidsverzekering, vooral als er vaak les wordt gegeven in het paardrijden. In het Nederlands recht zijn dit soort incidenten ondergebracht in artikel 6:179 BW waarin wordt gesteld:

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de door het dier aangerichte schade, tenzij aansprakelijkheid op grond van de vorige afdeling zou hebben ontbroken indien hij de gedraging van het dier waardoor de schade werd toegebracht, in zijn macht had gehad.

De bezitter van het paard heeft in strikte juridische termen geen schuld aan het incident omdat het hier gaat om risicoaansprakelijkheid. Wel is hij of zij aansprakelijk voor de ontstane schade die door het dier is veroorzaakt.

Jurisprudentie en ongeval met paard tijdens een paardrijles

De jurisprudentie leert dat de Nederlandse rechter aangeeft dat als iemand vrijwillig een paardrijles heeft genomen, hij of zij een deel van de aansprakelijkheid op zich moet nemen als er een ongeval met een paard heeft plaatsgevonden. De aansprakelijkheid ligt in vele gevallen dus een stuk genuanceerder.

Als we kunnen aantonen dat men bij de desbetreffende manege al langere tijd op de hoogte was van agressief bijtgedrag van een specifiek paard, dan is de aansprakelijkheid van de manegehouder een stuk makkelijker aan te tonen.

Verzekeraars zijn uiteraard ook op de hoogte van deze jurisprudentie, vandaar dat het zo belangrijk is een goede letselschadejurist te hebben die voor uw belangen ook komt. De jurist stelt ook voor u een uitgebreide schadeberekening op welke altijd zorgvuldig wordt getoetst. Het is wel in uw belang dat u alle kosten die voortvloeien uit het ongeval met het paard zo accuraat mogelijk berekent of laat berekenen. Vaak zijn dit ook kosten waar u zelf nog nooit aan heeft gedacht. Bekijk het overzicht van kosten die u vergoed kunt krijgen.

Voor een volledige schadeberekening heeft u dan ook een letselschadejurist nodig die vaker met dit soort ongevallen in aanraking is gekomen. Deze kan het letselschadetraject na het ongeval met een paard zo optimaal mogelijk voor u afhandelen.

Bijzondere gevallen – dierenartsen of hoefsmeden die veelvuldig werken met paarden

Er zijn uiteraard ook beroepsgroepen die veelvuldig met paarden te maken hebben. Deze kunnen zich uiteraard zelf verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid als gevolg van een incident of ongeluk. Maar ook dan ligt de aansprakelijkheid van een ongeval bijna altijd nog bij de eigenaar van het dier. De door de hoefsmid of dierenarts afgesloten verzekering kan zo mogelijk de kosten dragen die niet of niet volledig door de tegenpartij worden uitgekeerd. Maar de verzekering van de paardeneigenaar zal het grootste deel van de gemaakt schade moeten betalen.

Kosten die u of uw kind maakt na een ongeval met paard

Kosten die u maakt als gevolg van het ongeval met het paard zijn niet alleen de directe medische kosten. Denk ook aan inkomensderving als u na het ongeval voor langere tijd niet meer kunt werken of compensatie voor hulp in de huishouding. Door deze letselschade test in te vullen, kunt u alvast een globale indicatie ontvangen van uw letselschade. De meest mensen weten niet welke kosten allemaal geclaimd kunnen worden bij de verzekering van de tegenpartij. Nog een goede reden dus om gebruik te maken van ervaren letselschadejuristen die vaker met ongelukken met paarden te maken hebben gehad.

Zoek een letselschadejurist die ervaring heeft met letselschadetrajecten bij ongevallen met paarden

Wilt u kennis maken met ervaren letselschadejuristen om de opgelopen letselschade na het ongeval met een paard zo maximaal mogelijk voor u te claimen? Neem contact op met JBL&G voor een snel en accuraat claimtraject. Hoe dat precies in zijn werk gaat lees u hier.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.