Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Verlies van arbeidsvermogen

Verlies van arbeidsvermogen

Indien u na een ongeval letsel heeft opgelopen, kan dit leiden tot een verlies van arbeidsvermogen. Is er een aansprakelijke tegenpartij? Dan moet het verlies van arbeidsvermogen vergoed worden door diens verzekeraar. De mate waarin u lijdt aan een verlies van arbeidsvermogen bepaalt voor een groot deel de hoogte van de uiteindelijke schadevergoeding.

Vragen? Neem contact op!

Laat ons uw letselschadevergoeding claimen

Onze juristen werken 100% gratis voor slachtoffers van letselschade. Wij regelen de maximale letselschadevergoeding voor u en alvast een voorschot voor de oplopende schade. Vul het contactformulier in met uw naam, telefoonnummer en ongeval. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug. Als u liever gelijk belt, kunt u ons bereiken op 020-2149900.

Verlies van arbeidsvermogen door ongeval

Een verlies van arbeidsvermogen treedt op als u letsel overhoudt aan een ongeval waardoor u tijdelijk, gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt. Er wordt ook wel gesproken over een verlies van verdienvermogen. U verliest immers (tijdelijk) een grote bron van verdiensten. Of anders gezegd: u verliest (al dan niet tijdelijk) de mogelijkheid om inkomsten te vergaren uit arbeid. Dit kunnen ook inkomsten uit overwerk of zwart werk zijn.

Berekenen verlies van arbeidsvermogen

Wanneer u blijvend letsel oploopt naar aanleiding van een ongeluk, moet het verlies van arbeidsvermogen worden berekend. Dit
letsel zorgt er dan immers voor dat u (tijdelijk) niet meer kunt functioneren in uw huidige beroep. Dit kan leiden tot een verandering van functie binnen het bedrijf, omscholing naar een andere beroepstak of volledige arbeidsongeschiktheid.

Een medisch adviseur berekent de mate waarin u nog kunt functioneren met uw letsel. Dit noemen we het berekenen van het percentage invaliditeit. Oftewel: voor hoeveel procent is het beschadigde lichaamsdeel nog bruikbaar voor arbeidswerkzaamheden. Een arbeidsdeskundige en verzekeringsarts van het UWV bepalen in hoeverre u arbeidsongeschikt wordt verklaard.

Blijvend letsel hoeft niet gelijk te betekenen dat u volledig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Er kunnen immers wel werkmogelijkheden bestaan in andere sectoren, zij het met hulpmiddelen. Echter, dit hangt geheel af van de ernst van het letsel. Iemand met zwaar hersenletsel zal bijvoorbeeld meestal niet meer omgeschoold kunnen worden.

Wilt u meer weten over de invaliditeit na een ongeval en de mogelijkheden op schadevergoeding? Ga dan naar de pagina Invaliditeit door ongeval.

Vragen? Neem contact op!

Gederfde inkomsten schadevergoeding

Het kan zijn dat u tijdelijk uw huidige beroep niet meer kunt uitvoeren. Wanneer dit het geval is spreken we van inkomstenderving. U loopt mogelijk allerlei bonussen, overwerk, fooi of promotie mis. Dit is vaak één van de grootste schadeposten in de berekening van de uiteindelijke schadevergoeding.

Het kan ook zijn dat u gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt raakt voor uw huidige beroep. Een wisseling van baan of functie of van full- naar parttime werken kan een groot verschil in loon met zich meebrengen. Laat staan als u helemaal niet meer kunt werken. Ook dit wordt allemaal meegewogen in de berekening van de uiteindelijke schadevergoeding.

Wilt u meer weten over de mogelijke schadeposten? Ga dan naar de pagina Claim schadevergoeding bij letselschade.

Inkomstenderving berekenen

Hoe wordt de schadevergoeding voor inkomstenderving dan berekend? Er wordt gekeken naar het loon vóór het ongeval en dat daarna. Verder is belangrijk:

 • Het loon in de huidige positie. Als de werkgever nog maar 70% ziekengeld betaalt, dan moet de overige 30% vergoed worden door de verzekeraar van de tegenpartij
 • De misgelopen loonsverhogingen, bonussen, fooi en promotie
 • Het verschil in loon bij het aannemen van een andere functie of baan
 • Klusjes die iemand deed om extra inkomsten mee te vergaren
 • De pensioenschade

Vragen? Neem contact op!

Pensioenschade berekenen

Een verlies van arbeidsvermogen brengt ook een verlies van pensioenopbouw met zich mee. Dit moet ook gecompenseerd worden door de verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij. Maar hoe wordt de pensioenschade berekend?

 • Er wordt gekeken naar het pensioen dat u zou ontvangen als u bij dezelfde werkgever was blijven werken
 • Er wordt gekeken naar eventuele promoties die u had kunnen maken, waardoor u meer zou verdienen en meer pensioen zou opbouwen
 • De prijsstijgingen in de komende jaren van consumentengoederen
 • Hoeveel pensioen u opbouwt bij een nieuwe baan en hoeveel pensioen u dan misloopt in vergelijking met uw oude baan

Het kan zijn dat u arbeidsongeschikt wordt verklaard. Soms wordt uw pensioenopbouw dan premievrij voortgezet. Maar het kan ook zijn dat uw contract niet wordt verlengd. Dat betekent dat in de meeste gevallen uw pensioenopbouw ook automatisch wordt stopgezet.

In beide gevallen loopt u mogelijk een deel van uw pensioen mis. In het laatste geval is duidelijk waarom: uw pensioenopbouw stopt immers met de beëindiging van uw contract. In het eerste geval wordt de pensioenopbouw voortgezet, alleen wordt er geen rekening gehouden met eventuele loonsverhogingen en prijsstijgingen in de komende jaren.

Vragen? Neem contact op!

Pensioenbreuk door verlies van arbeidsvermogen

Wordt u omgeschoold en bemachtigt u een nieuwe baan? Dan krijgt u hoogstwaarschijnlijk te maken met een andere pensioenregeling. Die niet aansluit op de vorige pensioenregeling. Er ontstaat dan een pensioenbreuk. Dit kan leiden tot pensioenschade, omdat:

 • U het aantal vereiste dienstjaren voor het volledige pensioen niet behaald
 • Het al opgebouwde pensioen niet wordt aangepast aan de loon- en prijsstijgingen in de toekomst (die pensioenopbouw is premievrij gemaakt)

Smartengeld voor verlies van arbeidsvermogen

Elk letselschadeslachtoffer krijgt smartengeld uitgekeerd. Deze vergoeding is bedoeld als een verzachting voor de pijn, het verdriet en de verminderde levenskwaliteit van het slachtoffer. wat allemaal is veroorzaakt door het ongeval en het tijdelijke of blijvende letsel.

Een verlies van arbeidsvermogen brengt vaak veel verdriet met zich mee. Stel dat u een hele leuke of zelfs uw droombaan had weten te bemachtigen. En dan opeens, zonder aankondiging, is dat (tijdelijk) voorbij. Om nog maar niet te spreken over de hobby’s die u niet meer kunt uitoefenen. Of zelfs de meest vanzelfsprekende dingen als boodschappen doen, schoonmaken of de hond uitlaten.

Wilt u meer weten over smartengeld? Ga dan naar de pagina Smartengeld berekenen.

Smartengeld berekenen

Wij adviseren u om altijd een ervaren jurist in te schakelen voor het claimen van de schadevergoeding. Onze juristen behandelen dagelijks letselschadezaken waarin het verlies van verdienvermogen een grote rol speelt. Laat ons de maximale schadevergoeding voor u claimen. Neem vandaag nog contact met ons op. Dan regelen wij de rest.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.