Letselschade Berekenen

Letselschade Berekenen

Veelgestelde vragen over letselschade

Veelgestelde vragen over letselschade

Bij JBL&G geven wij u vrijblijvend advies wat u het beste kunt doen bij letselschade in uw situatie. Om het onderwerp, het proces en enkele achtergronden omtrent het claimen van letselschade duidelijk te maken, hebben wij een aantal veelgestelde vragen op een rij gezet. Meer informatie over allerlei vormen van letselschade en de bijbehorende procedures vindt u op www.jblg.nl.

1. Wat is precies de definitie van letselschade?

Letselschade is schade ontstaan door een incident waarbij een causaal verband bestaat tussen het ontstane letsel en de schadeveroorzakende gebeurtenis. Het handelen (of juist niet handelen) van iemand anders is dus een duidelijke aanwijsbare en veroorzakende gebeurtenis waardoor letsel is ontstaan.

2. Wie kan voor mij een letselschadezaak ‘aanhangig’ maken?

Er zijn eigenlijk drie ‘loketten’ waar u terecht kunt. U kunt naar een advocatenkantoor toestappen, naar een gespecialiseerd juridisch bureau gaan of uw rechtsbijstandverzekeraar inschakelen. De keuze is waarschijnlijker makkelijker als u weet dat:

 • In Nederland 95% van alle letselschadezaken niet voor de rechter komen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat veel Nederlanders een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering hebben zodat de zaak via de verzekering kan worden geregeld (mits aansprakelijkheid wordt erkend natuurlijk).
 • Bij wet geregeld is welke schadebedragen bij welke ‘normale’ letselschadegevallen worden uitgekeerd. In maar enkele gevallen is de te vergoeden schade blijkbaar zo groot of de bewijslast volgens de wederpartij zo ‘mager’ dat verzekeraars of de aansprakelijk gestelde dwars gaan liggen en de zaak toch voor de rechter willen laten komen. In dat geval heeft u een letselschadeadvocaat nodig.
 • In bijna alle gevallen een juridisch bureau zoals JBL&G uitstekend in staat is om uw schade voor 100% vergoed te krijgen.
 • Veel advocatenbureaus niet kosteloos juridische hulp verlenen bij letselschadezaken. Zij halen de kosten die niet door de (verzekering van de) tegenpartij worden betaald vaak af van uw schade-uitkering. Of ze presenteren u na de afwikkeling van de zaak een fikse rekening van de overgebleven kosten.
 • Rechtsbijstandverzekeraars vaak niet gespecialiseerd zijn in letselschadezaken. Bovendien zult u snel genoeg merken dat rechtsbijstandsverzekeraars het te druk hebben. Wij nemen regelmatig zaken over van letselschadeslachtoffers die niet tevreden zijn over hun rechtsbijstandsverzekeraar. Keer op keer horen we weer dezelfde klachten: de letselschadebehandelaar belt nooit terug, houdt de cliënt niet op de hoogte, maakt geen zorgvuldige schadeberekening. Kortom: te weinig aandacht en resultaat.

Een gespecialiseerd letselschadebureau zoals JBL&G is dus vaak voor letselschadeslachtoffers de beste keus. Weet u niet precies waar u moet zijn of bij wie u moet aankloppen om uw letselschadezaak te behandelen? U kunt altijd vrijblijvend advies inwinnen bij JBL&G. Onze juridische hulp is altijd gratis, dat krijgt u ook zwart op wit.

3. Moet ik per definitie altijd een advocaat zoeken bij letselschade?

Nee, dat hoeft zeker niet. De meeste letselschadezaken worden tegenwoordig geregeld door gespecialiseerde juridische bureaus. Dit zijn bedrijven waar letselschadejuristen in dienst zijn die niet per definitie lid zijn van de Orde van Advocaten, maar wel afgestudeerde juristen zijn die zich gespecialiseerd hebben in letselschadezaken.

Ons juridisch bureau werkt geheel gratis voor u. Alle kosten voor de afwikkeling van uw letselschadezaak worden gecompenseerd door de verzekering van de tegenpartij. En wanneer dat niet het geval is, nemen wij die kosten voor onze eigen rekening. Voor het laten behandelen van uw letselschadezaak door een juridisch bureau heeft u dus geen rechtsbijstandverzekering nodig.

4. Welke schade kan ik vergoed krijgen?

De volgende kosten kunnen bij een letselschadezaak onder meer worden geclaimd:

 • inkomensschade (ook schade die is ontstaan door lagere pensioenopbouw of inkomensschade omdat u arbeidsongeschikt bent geworden)
 • reiskosten (denk ook aan kosten om van en naar een ziekenhuis te reizen)
 • directe medische kosten ziekenhuis, specialist
 • medische kosten zoals fysiotherapie
 • hulp in de huishouding, ook wanneer u daar niet voor betaald heeft
 • kinderopvang
 • studieachterstand
 • smartengeld

5. Wat is smartengeld?

Smartengeld is een bijzondere vergoeding die wordt uitgekeerd bij immateriële schade zoals lichamelijke pijn, geestelijk leed of vermindering van de levensvreugde. Smartengeld wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren zoals:

 • Uw leeftijd
 • De tijdsduur dat u in het ziekenhuis heeft gelegen
 • Duur van het letsel en de behandelingen
 • Intensiteit van de behandelingen en doorstane pijn
 • Lichamelijke beperkingen die u heeft in de toekomst
 • De mate waarin u functioneel invalide bent geworden
 • De mate waarin u arbeidsongeschikt bent geworden
 • Gederfde levensvreugde
 • Het geschokte rechtsgevoel

6. Hoe lang moet ik wachten totdat mijn schade wordt vergoed?

Als de wederpartij aansprakelijkheid heeft erkend, dan hoeft het vergoeden van de schade in principe niet lang te duren. In de meeste gevallen kan al binnen één of enkele weken een voorschot worden overgemaakt om direct gemaakte kosten te compenseren.

Zodra wij uw zaak in behandeling hebben, stellen wij de tegenpartij schriftelijk aansprakelijk. Bij erkenning vragen wij direct een voorschot voor u, dat overgemaakt wordt op uw eigen bankrekening. Andere advocatenkantoren of juridische bureaus hebben vaak een zogenaamde ‘derdengelden rekening’ waar het geld eerst op gestort wordt. Maar dat levert enkel vertraging op en heeft geen voordeel voor uw. JBL&G laat daarom de schadeclaim en voorschotten direct op uw eigen rekening storten.

7. Is de tegenpartij in mijn geval aansprakelijk?

Aansprakelijkheid erkend krijgen is waar een letselschadezaak in het begin om draait. Processen-verbaal opgesteld door de politie, medische rapporten van specialisten, getuigenverslagen en andere officiële documenten spelen daarbij een belangrijke rol. Verzekeraars erkennen aansprakelijkheid op basis van deze documenten. De wederpartij is in sommige gevallen bijna altijd aansprakelijk, bijvoorbeeld als een motorvoertuig u op de fiets aanrijdt of als uw werkgever duidelijk aantoonbaar iets heeft nagelaten.

Elke letselschadezaak is specifiek, dus of in uw geval aansprakelijkheid aan te tonen is, moet blijken uit de diverse documenten. Wanneer u contact met ons opneemt, kan één van onze juristen gelijk een indicatie geven van de haalbaarheid van uw zaak.

Bel ons vandaag nog op 020 – 214 99 00 en u weet gelijk of u letselschadezaak kans van slagen heeft.

8. Is er verschil tussen het claimen van letselschade bij een verkeersongeval, bedrijfsongeval of ander ongeval?

Er zijn veel verschillen en er zijn ook veel overeenkomsten.

De overeenkomsten:

 • In elke zaak voeren wij een juridische discussie met de tegenpartij om de aansprakelijkheid rond te krijgen
 • Wij maken een uitgebreide schadeberekening om uw schadeclaim in kaart te brengen
 • Er wordt een medisch advies gevraagd om uw schadeclaim te kunnen onderbouwen

De verschillen:
Elke letselschadezaak is uiteindelijk verschillend. In de ene zaak staat het binnen een dag vast dat een ander aansprakelijk is voor uw letselschade. Bij de andere zaak is daar meer discussie voor nodig.

Ook is het letsel bij elk letselschadeslachtoffer anders, vandaar dat het zo belangrijk is om een medisch advies op te vragen. Hoe en in welke tijd een persoon herstelt, is ook nooit van te voren te zeggen. En wat te denken van de kosten die u maakt door een ongeval? Dat is bij elke cliënt weer anders.

9. Wat zijn de kosten van juridische hulp in mijn specifieke letselschadezaak?

JBL&G werkt geheel gratis voor u. De kosten voor het behandelen van uw letselschadezaak worden namelijk vergoed door de verzekering van de wederpartij. Mochten zij niet alle kosten vergoeden, dan hoeft u die alsnog niet te betalen. Wij brengen geen enkele kosten in rekening bij cliënten, ook niet als aansprakelijkheid door wat voor redenen dan ook niet (of gedeeltelijk) wordt erkend.

10. Wat is de hoogte van mijn vergoeding?

De hoogte van uw vergoeding is afhankelijk van de kosten die u reeds heeft gemaakt en de kosten die u zeer waarschijnlijk nog moet maken. Ook kan gekeken worden of smartengeld claimen in uw situatie mogelijk is. Uiteindelijk wordt er een schadeberekening gemaakt die een volledig overzicht geeft van de diverse soorten schade en bijbehorende kosten.

De exacte hoogte van uw vergoeding wordt dus vastgesteld aan de hand van een zorgvuldig opgestelde schadeberekening. De simpele en uitgebreide test die u op deze site kunt doen, geeft u alvast een indicatie. Voor een exacte schadeberekening is het zaak om contact op te nemen met onze letselschadespecialisten.

11. Hoe ziet een schadeberekening eruit?

Een schadeberekening of ‘schadeclaim’ bestaat uit drie categorieën:

 1. De eerste schadepost of schadecategorie betreft de directe ongevalskosten, denk aan schade aan voertuigen of andere materiële schade. Ook de reiskosten die gemaakt worden naar ziekenhuis of specialisten horen bij deze directe ongevalsschade.
 2. In de tweede schadecategorie vallen de kosten die op termijn spelen, dat zijn kosten die u maakt voor huishoudelijke hulp of inkomensschade die u oploopt omdat u niet meer kunt werken of als u geen pensioen meer kunt opbouwen.
 3. De derde schadecategorie betreft de immateriële schade: het smartengeld.

12. Hoe kan men in de toekomst te maken kosten nou inschatten?

Dit is vaak één van de meest bediscussieerde onderwerpen in een letselschadezaak. Toch worden er in de schadeclaim ook kosten opgenomen die naar alle redelijkheid nog door u worden gemaakt in de toekomst. Deze toekomstschade kan in sommige gevallen snel worden uitgekeerd, helemaal als uw lichamelijke conditie naar alle verwachting en op basis van de diagnose van medische specialisten niet snel zal verbeteren.

De rechter heeft bepaald dat aan de bewijzen die een letselschadeslachtoffer moet aanleveren om schade te claimen niet al te hoge eisen mogen worden gesteld. U dient slechts aannemelijk te maken dat u bepaalde inkomsten misloopt of kosten maakt. Uw letselschadejurist van JBL&G weet precies hoe u dit het beste kunt doen.

13. Wanneer wordt mijn vergoeding uitgekeerd?

Zodra aansprakelijkheid is erkend door de verzekering van de wederpartij, kan over worden gegaan tot uitbetaling. Soms is vergoeding zelfs mogelijk één week na erkenning op basis van voorschotten. U hoeft namelijk nog niet aan te tonen waaruit uw letselschade precies bestaat voordat de verzekering over kan gaan tot uitkeren.

Het is juist de bedoeling dat u een voorschot krijgt op de kosten die u nog gaat maken. Bijvoorbeeld omdat u naar de fysiotherapeut wilt gaan, of een nieuwe fiets of auto aan moet schaffen.

14. Ik ben tijdens het fietsen door een auto aangereden, kan ik letselschade claimen?

Jazeker, hoe dat precies in zijn werk gaat leest u hier. In de wet is geregeld dat een fietser bijna altijd zijn schade vergoed krijgt wanneer hij in botsing komt met een auto. Op die manier worden fietser extra beschermd in het verkeer. Ook als door uw fout het ongeval is ontstaan, heeft u recht op minstens 50% vergoeding van uw letselschade.

15. Ik ben als fietser door een andere fietser aangereden, kan ik letselschade claimen?

Dat is zeker mogelijk, hoe dat precies zit leest u hier.

Lees meer over hoe het claimen van letselschade in zijn werk gaat.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.