Letselschade Berekenen

Smartengeldgids

Smartengeldgids

De Smartengeldgids wordt als leidraad gebruikt in letselschadezaken om de hoogte van de vergoeding van de immateriële schade te bepalen. Oftewel: de hoogte van het smartengeld te bepalen. Elk jaar wordt de Smartengeldgids geactualiseerd door de ANWB, aangevuld en bijgewerkt.

Wilt u weten hoeveel smartengeld u krijgt?

Onze juristen maken altijd gebruik van de Smartengeldgids om een indicatie te krijgen van de hoogte van de smartengeldvergoeding. In veel gevallen worden de hierin genoemde bedragen echter veel te laag gevonden door onze juristen. Wilt u weten waar u voor in aanmerking komt? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Vul uw naam, telefoonnummer en ongeval in. Wij bellen u dezelfde werkdag nog terug.

Definitie smartengeld

De definitie van smartengeld wordt in de Van Dale omschreven als:

Vergoeding van niet in geld uit te drukken schade

Oftewel: smartengeld is de vergoeding voor de immateriële schade die voortvloeit uit een ongeval.

Enkele voorbeelden van immateriële schade:

 • Pijn en last van verwondingen
 • Neerslachtigheid
 • Depressieve gedachten
 • Traumatische klachten: angst, paniek, etc.
 • Verminderde levenslust

Deze vormen van psychische schade zijn onmogelijk in geld uit te drukken. Toch geeft de smartengeldvergoeding wel voldoening aan het slachtoffer. Immers, wordt met de uitkering van het smartengeld het leed van het slachtoffer erkend. En erkenning is iets waar alle letselschadeslachtoffers naar verlangen.

Wilt u meer weten over de immateriële schade? Ga dan naar de pagina Immateriële schade.

U heeft als letselschadeslachtoffer altijd recht op smartengeld, indien er sprake is van een aansprakelijke tegenpartij. Bent u betrokken geweest bij een ongeval en wilt u weten of u recht heeft op smartengeld? Neem dan contact met ons op.

Ontstaan Smartengeldgids

De Smartengeldgids is ontstaan vanuit het juridische maandblad Verkeersrecht, een initiatief van de ANWB. In 2013 werd een uitgave van dit juridische vakblad speciaal gewijd aan het thema smartengeld. Dit werd zo goed ontvangen dat de ANWB sindsdien elk jaar een Smartengeldgids uitgeeft. Abonnees op de Smartengeldgids kunnen alle uitspraken ook online bekijken.

Wat staat er in de Smartengeldgids?

De Smartengeldgids is een verzameling van rechterlijke uitspraken op het gebied van de uitkering van smartengeld. Naast de uitkomst van de rechterlijke uitspraken, wordt een korte samenvatting gegeven van het ongeval en de gegevens van het slachtoffer, waaronder:

 • Geslacht
 • Leeftijd
 • Beroep
 • Datum ongeval
 • Toedracht ongeval
 • Het opgelopen letsel
 • De aansprakelijkheid
 • De belemmeringen en gevolgen voor het slachtoffer

Daarnaast staan over de rechterlijke uitspraak in de zaak de volgende punten vermeld:

 • Uitspraakdatum
 • Instantie (naam rechtbank, naam gerechtshof, Hoge Raad)
 • Zaaknummer
 • ECLI (Europese standaard voor het uniek nummeren van rechtszaken)
 • Publicatiedatum en editienummer van Verkeersrecht

Smartengeldbedragen in de Smartengeldgids

In de Smartengeldgids staat het smartengeldbedrag dat is toegewezen en daarboven dikgedrukt het geïndexeerde bedrag. Dit bedrag wordt berekend met behulp van de prijsindexatiecijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als de consumentenprijzen omhoog gaan, gaat het smartengeld ook omhoog. De bedragen worden berekend in verhouding met de huidige economische situatie.

Als het uitgekeerde smartengeldbedrag gelijk is aan de eis, dan staat er “cfm eis” bij vermeld.

Sommige zaken worden pas een hele tijd na de datum van het ongeval opgelost. Er staat dan ook bij vele uitspraken dat de wettelijke rente er nog bovenop geteld moet worden. Deze wettelijke rente gaat in vanaf het moment waarop het ongeluk plaatsvond.

Ga voor meer informatie over de wettelijke rente naar de pagina Wettelijke rente berekenen.

Smartengeldgids altijd actueel

De edities van de Smartengeldgids worden continu aangepast en bijgewerkt aan de meest recente uitspraken. De nieuwste uitspraken worden aangeduid met een * bij het nummer van rechtszaak. Daardoor is het Smartengeldboek een goede graadmeter voor de indicatie van de hoogte van het smartengeld.

Een slachtoffer kan het boek zelf aanschaffen, maar wij adviseren u om de hulp in te schakelen van een ervaren jurist. Geen één ongeval noch enige vorm van opgelopen letsel is precies hetzelfde. Het is daarom van belang dat er een precieze berekening wordt gemaakt van uw letselschade en de mogelijke smartengeldvergoeding. Een berekening die wordt toegespitst op uw specifieke situatie.

Letselschade categorieën in de Smartengeldgids

Bij de berekening van smartengeld wordt rekening gehouden met de ernst en de gevolgen van het opgelopen letsel. In de Smartengeldgids staan de volgende globale gradaties aangeduid:

 1. “Gering letsel: kneuzingen, schaafwonden
 2. Licht letsel: gebitsbeschadiging, niet gecompliceerde fracturen
 3. Matig letsel: gecompliceerde breuken, verlies (deel) eigen gebit, amputatie deel vinger
 4. Ernstig letsel: ernstige verbrijzelingsfractuur, beenverkorting, ernstige whiplash
 5. Zwaar letsel: verlies reuk of smaak, karakterveranderingen, langdurig geestelijk instabiel
 6. Zeer zwaar letsel: verlies spraakvermogen, volledige blindheid, storing geestelijk vermogen, amputatie of functieverlies been of arm
 7. Uitzonderlijk zwaar letsel: totale dwarslaesie, mogelijkheid tot communicatie verloren of ernstig beperkt, zichtbaar ernstig misvormd door brandwonden” [1]

Bepaling hoogte smartengeldbedragen in Smartengeldgids

De hoogte van de smartengeldbedragen worden dus bepaald aan de ernst en de gevolgen van het opgelopen letsel. Dit is per slachtoffer verschillend, waardoor bij elke afzonderlijke situatie de volgende vragen moeten worden beantwoord:

 • Wat is de leeftijd van het slachtoffer?
 • Hoe ernstig was het ongeval?
 • Is het letsel van blijvende aard? Of is het slachtoffer volledig hersteld?
 • Als het letsel van blijvende aard is: wat zijn de belemmeringen in het dagelijkse leven?
 • Is er sprake van zichtbare littekens? En in hoeverre zijn die van invloed op de psychische gesteldheid van het slachtoffer?
 • Hoeveel pijn heeft het slachtoffer geleden?
 • Hoeveel tijd heeft het slachtoffer in de herstelperiode moeten steken?
 • En hoeveel inspanning ging daarmee gepaard?

Al deze vragen behoeven een zeer persoonlijk antwoord. Daarom is de Smartengeldgids een goede indicatie van het smartengeld dat geëist en uitgekeerd kan worden, maar blijft het een zeer persoonlijke kwestie. Uw eigen jurist maakt derhalve een berekening naar aanleiding van de jurisprudentie in de Smartengeldgids en uw persoonlijke situatie.

Wilt u meer weten over het claimen van smartengeld? Ga dan naar de pagina Smartengeld claimen: vergoeding voor immateriële schade.

10% verhoging smartengeldbedragen uit Smartengeldgids

In 2014 bepaalde het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden naar aanleiding van een letselschadezaak dat de smartengeldbedragen met 10% verhoogd moesten worden. In de uitspraak in deze letselschadezaak gaf het gerechtshof het volgende aan:

“ […] Omdat het hof ook rekening wil houden met de in de literatuur gevoerde discussie over de hoogte van het smartengeld, zal het hof het voornoemde bedrag met 10% verhogen […] ”

Wij houden daarom altijd sowieso een 10% verhoging aan bij de bedragen uit de Smartengeldgids.

Maak gebruik van onze gratis juridische hulp bij letselschade. Onze juristen regelen de maximale schadevergoeding voor u, inclusief het smartengeld. Neem vandaag nog contact met ons op. Wij komen op voor uw rechten als letselschadeslachtoffer.

[1] Machteld Donkerlo en Cathy Lutgert, Smartengeld: Uitspraken van de Nederlandse rechter over de vergoeding van immateriële schade (Den Haag: ANWB Studios, 2016), 10 – 11.

Zelf berekenen

U wilt graag direct uw letselschade berekenen nadat u betrokken bent geraakt bij een ongeval.

Gratis

Onze juridische hulp is voor slachtoffers van ongevallen geheel gratis!

Ervaren

Wij hebben meer dan 15 jaar ervaring met het succesvol claimen van letselschade.